Lisede Özürlü ve Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?

Lisede Özürlü ve Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?

  • 06.04.2023

Ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretimde başarıyı ve kaliteyi artırmak amacıyla okul yönetimleri ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli kurallar konulur. Öğrenciler tarafından bu kurallara uyulması, velilerin ve öğretmenlerin, öğrencileri bu yönde yönlendirmesi ve teşvik etmesi, bu kuralların amacına ulaşmasına yardımcı olur. Devamsızlıkla ilgili kurallar da ortaöğretim kurumlarında konulan kurallardan bazılarıdır. Devamsızlık, belgelendirilen bir özür sebebiyle gerçekleşirse özürlü, belgelendirilen herhangi bir özre dayanmaksızın gerçekleşirse özürsüz olarak adlandırılır. Tüm öğrenciler bir eğitim ve öğretim yılında belirli limitler dahilinde her iki tür devamsızlık hakkına da sahiptir. Lisede okuyan bir öğrencinin bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde özürlü ve özürsüz kaç gün devamsızlık hakkı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile belirlenir. 

Lisede devamsızlık hakkı konusunda daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Lisede Özürlü Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin lise öğrencilerinin okula devam-devamsızlık ve ilişiklerinin kesilmesini düzenleyen 36. maddesinde öğrencilerin okula devamının zorunlu olduğu belirtilir. Ayrıca velilerin, öğrencilerin okula devamını sağlamakla, okul müdürlerinin, Milli Eğitim müdürlerinin ve mahalli mülki idare amirlerinin, öğrencilerin okula devamıyla ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu da ifade edilir. Yönetmeliğe göre lisedeki devamsızlık hakkı özürlü ve özürsüz olmak üzere ikiye ayrılır. İlgili maddede bir öğrencinin bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde özürlü olarak 20 gün devamsızlık hakkı bulunduğu belirtilir. Ancak aşağıdaki durumlardaki bir öğrencinin özürlü olarak 50 gün devamsızlık hakkı bulunur. Bu durumlar öğrencinin; 

 

  • Bir hastanede (eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerinde ya da tam teşekküllü hastaneler olmak kaydıyla) kontrol edilmesi zorunlu olan, kesintisiz tedaviyi ya da organ naklini zorunlu hale getiren bir hastalığı bulunması,
  • Emniyet, asayiş ve sosyal hizmet birimlerinin, resmî raporları doğrultusunda bakım ve koruma altına alınması,
  • Tutukluluk hali bulunması,
  • Eğitimlerine tam zamanlı olarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden özel eğitim ihtiyacı olan bir öğrenci olması,
  • Özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olmasıdır. (1)

Lisede Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?

Lisede Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür?

Lisede okuyan bir öğrencinin, belirli bir limit dahilinde, bir özür beyan etmeden de okula devam etmeme hakkı vardır. İlgili yönetmelikte öğrencilerin herhangi bir özür beyan etmeden yani özürsüz olarak 10 gün devamsızlık hakkı olduğu belirtilir. Bununla birlikte, eğitimlerine tam zamanlı olarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin 20 gün özürsüz devamsızlık hakkı bulunur. (1)

Devamsızlık Kaç Gün Olursa Belge Alınamaz?

Ortaöğretim kurumlarında başarı ve davranış puanları belirli bir sınırın üstünde olan öğrenciler okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir. Bu ödüllendirmenin nasıl yapılacağı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme” başlıklı 160. maddesinde belirtilir. Bu maddeye göre derslerde gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler, başarı ve davranış puanları şartını sağlasalar bile bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde özürsüz olarak 5 günden fazla devamsızlıkları varsa bu belgeleri alamaz. Eğitimlerine tam zamanlı bütünleştirme/kaynaştırma şeklinde devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek lisesi öğrencileri için bu süre 10 gündür. (1) 

Lisede Devamsızlıktan Sınıfta Kalma Var mıdır?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm öğretim kurumlarında olduğu gibi liselerde de kendilerine tanınan devamsızlık hakkından daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Bu durum velilere yazılı olarak bildirilir ve öğrenci sınıf tekrarı yapmak durumunda kalır. Eğer bir öğrenci orta öğrenim süresi boyunca ikinci kez aynı duruma düşerse o eğitim-öğretim yılı bitiminde okulla ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilerin mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine, normal veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlarının yapılması sağlanır. Ancak, özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri dahil okula devam edemeyen, okula devam etmelerine rağmen iki dönem puanı bulunmayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla o eğitim ve öğretim yılına ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. (1)

Devamsızlık sınırını aşması nedeniyle başarısız kabul edilen, öğrenciler öğrenim hakları dolmamış olsa bile o eğitim ve öğretim yılındaki derslere devam edemez. Bu öğrencilerin kayıtları istemeleri halinde mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılır ve yine isterlerse bir sonraki eğitim-öğretim yılında önceki okullarında eğitimlerine kaldıkları sınıf seviyesinden devam ettirilir. Öğrenim hakkı kalmayan öğrenciler ise mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine, normal veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Özel eğitim meslek lisesi öğrencileri ve tam zamanlı kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencileri devamsızlık sebebiyle derslere devam edememe uygulamasından muaftır. (1)

Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenciler ise teorik olan derslerin o ders yılı içindeki toplam süresinin altıda birinden, bir işletmede mesleki eğitim alıyor ise ücretli ve ücretsiz izin hakkı toplamından fazla özürlü ve özürsüz devamsızlık yapamaz. Bu öğrencilerin toplam devamsızlık hakkının 60 güne çıkmasına müsaade edildiği hallerde, teorik derslerin toplam süresinin üçte birinden fazla devamsızlık hakkı yoktur. Devamsızlık hakkını aşan öğrencilerin iş yerleriyle olan sözleşmeleri feshedilir ve sigorta çıkışları yapılır. Ardından durumları 18 yaşından küçükse yazılı olarak velisine ve işletmeye, 18 yaşını geçmişse ayrıca kendisine bildirilir. Devamsızlık gerekçesiyle başarısız kabul edilip de öğrenim hakkı dolmayan öğrenciler derslere devam edemez. Takip eden ders yılının başından itibaren öğrenimine devam edebilmesi için bir işletmeyle sözleşme imzalaması gerekir. (1)

YKS’ye girecek olan 12. sınıf öğrencilerin birçoğu sınav zamanı yaklaştıkça sınava çalışmak için zamanın yetmeyeceği kaygısı yaşarlar. Hemen her yıl gündeme gelen 12. sınıf devamsızlık affı geçtiğimiz seneye mahsus olarak uygulanmıştı. Aynı uygulamanın bu yıl da yapılıp yapılmayacağı birçok kişi için merak konusu olmuş durumda. Yetkili kişi veya kurumlarca bu yönde bir açıklama gelmediği takdirde yürürlükte olan uygulamalara göre hareket edilmesi gerekir.

Lisede Devamsızlık Sildirme

Velilerin devamsızlıkla ilgili en çok merak ettiği konulardan biri de lisede devamsızlık sildirme işleminin nasıl yapıldığıdır. Bir öğrencinin derslere devam edip etmediği ders öğretmenleri tarafından yoklama fişiyle takip edilir. Yoklama fişine devamsızlık yaptığı işlenmiş olan öğrencilerin devamsızlıkları ilgili müdür yardımcısı tarafından e-Okul/e-Mesem sistemine işlenir. Eğer ilgili müdür yardımcısına süresi içerisinde devamsızlığın bir özür sebebiyle gerçekleştiğine dair bir belge ulaşmadı ise bu durum özürsüz devamsızlık olarak sisteme işlenir. Bir velinin, özrü nedeniyle okula gidemeyen çocuğunun devamsızlık yapmak zorunda kaldığı süreyle ilgili özür belgesini veya yazılı beyanını, özür gününün bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde okul idaresine teslim etmesi gerekir. Devamsızlık dilekçesi verme süresi zorunlu hallerde okul yönetimi tarafından en fazla 20 güne çıkarılabilir. (1) Öğrencilerin ve velilerin bu konuda mağduriyet yaşaması için devamsızlık sildirme olarak da adlandırılan bu işlemi süresi içerisinde gerçekleştirmesi gerekir.

Kaynak:

https://www.mevzuat.gov.tr 

 

Benzer İçerikler