İşbirlikli Öğrenme Nedir?

İşbirlikli Öğrenme Nedir?

  • 12.06.2024

Eğitimde öğrenciye görelik kavramı çerçevesinde her bireyin yeteneği, ilgisi bakımından eşsiz ve tek olduğu göz önünde bulundurulur. Geleneksel eğitim modellerinde öğretmen merkezli yaklaşımlar sergilendiğinden öğrenci genellikle ikinci planda kalır. Ancak program geliştirmede yeni yönelimler doğrultusunda öğrenci merkezli çalışmalar yapılarak daha aktif, sorumluluk bilinci yüksek, olumlu bağlılığın artırıldığı bireyler kazanılmaya çalışılır. Bu kazanımların edinilmesinde en büyük katkıyı sağlayanlardan biri de işbirlikli öğrenme modelidir.

Derslerde etkin katılım sağlayan, merak duygusu doğru kanalize edilmiş, daha sosyal öğrenciler görmek istiyorsanız, işbirlikli öğrenme modeli tam da işinize yarayacak model olabilir. Siz de işbirlikli öğrenme nedir ve nasıl uygulanır gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız, gelin birlikte bakalım.

İşbirlikli Öğrenme Nedir?

İşbirlikli Öğrenme Nedir?

Kubaşık Öğrenme olarak da bilinen işbirlikli öğrenmede öğrenciler çeşitli sayıda gruplar haline gelirler ve bir konu özelinde birlikte çalışma yaparlar. Böylelikle belirlenen konu üzerinde fikir alışverişi yapılarak karşılıklı öğrenme gerçekleşmiş olur. İşbirlikli öğrenme modelinde öğrenciler genel olarak 2-6 kişilik gruplar oluştururlar. Konu öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafından belirlenebileceği gibi herhangi bir problemin çözümüne odaklı çalışmalar da yapılabilir.

İşbirlikli Öğrenme İlkeleri Nelerdir?

• Grubu oluşturan çocuklar yetenekleri, hayata bakış açıları, cinsiyetleri gibi özellikleri bakımından farklı olmalı yani heterojen gruplar oluşturulmalıdır. Böylelikle farklı öğrenmelere açık bir ortam oluşturulmuş, birbirinden öğrenme gerçekleşmiş olur.

• Öğrenciler arasında rekabet olmaz, rekabet olgusu gruplar arasında olmalıdır.

• Öğretmen süreç boyunca aktif değildir, daha çok bir rehber konumundadır.

• Başarı ya da başarısızlığı birey üstlenmez, tüm grup tarafından paylaşılır.

• Liderlik tek birey üzerinde değildir paylaşılmış bir liderlik söz konusudur.

• İşbirlikçi öğrenmede öğrenciler birbirlerinin öğrenmesinden de sorumludur.

• Oluşturulan 2-6 kişilik ideal gruplarda sosyal beceriler de kazandırılmaya çalışılır.

• Sınıfın fiziksel koşullarının işbirliğine dayalı öğrenmeye uygun haline getirilmesi gerekir.

İşbirlikçi Öğrenme için Gerekli Olan Koşullar

Olumlu Bağlılık: Öğrencinin, kendi başarısını grup başarısı olarak grubun başarısını da kendi başarısı gibi algılayabilmesi olarak ifade edilebilir.

Yüz Yüze Etkileşim: Öğrenciler birbirlerinin çalışmalarını kolaylaştırmalı, birbirlerini teşvik etmelidir. Bu noktada öğrenciler birbirlerini görebilecekleri şekilde oturtulmalıdır.

Bireysel Sorumluluk ve Grup Sorumluluğu: Burada maksat görevi tamamlayabilmek adına daha çok yardımlaşmaktır. 

Grup İşleyişinin Değerlendirilmesi: Grupta bulunanların kendilerini sürekli kontrol etme imkanının olmasını ifade eder.

Eşit Başarı Fırsatı: Her bireye kendi yeteneği doğrultusunda görevler verilmesi, her öğrencinin gruba kendince katkı sağlamasıdır.

 

İşbirlikli Öğrenme Modeli Teknikleri Nelerdir?

İşbirlikli Öğrenme Modeli Teknikleri Nelerdir?

Öğrenci Timleri-Başarı Grupları: Öncelikle 4-5 kişilik heterojen gruplar oluşturulur. Grup olarak çalışılır ve daha sonra her bir öğrencinin bireysel olarak cevaplandıracağı sorular dağıtılır. Süreç sonunda öğrenciler aldıkları puana göre başarı sırasına dizilir, en çok kişinin başarılı olduğu grup ödüllendirilir.

Ayrılıp Birleşme Tekniği: Öğrenilecek konu oluşturulan heterojen gruplar içerisindeki öğrencilere paylaştırılır ve her öğrenci kendi konusunun uzmanı gibi çalışır. Oluşturulan gruplardan birer üye seçilir ve yepyeni bir grup meydana getirilir. Yeni grupta konular çalışıldıktan sonra tekrar eski gruplara dönülür ve bilinenler gruptakilere anlatılır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar bireysel olarak puanlanır, grup olarak notlandırılır.  

Takım Oyunları Turnuva: Her grup kendi içerisinden birini turnuva için hazırlar. Derslerde kazanımlar doğrultusunda birer turnuva sınavı yapılır. Belirlenen süre sonunda gruplar içinde en fazla puan alan turnuvanın galibi olur. 

Karşılıklı Sorgulama: Öğretmen belirlemiş olduğu konuyu öğrencilere bildirir. Öğrenciler konuya göre ikili üçlü gruplar oluşturur. Birbirlerine konuyla bağlantılı sorular yöneltirler ve sorulan sorulara cevap verirler.  

İşbirliğine dayalı öğrenmede öğrenciler ortak amaçlar doğrultusunda hareket eder. İşbirlikçi model, müfredat kapsamındaki konulara kolay uygulanabilen ve zaman aşımına uğramayan uygulamalar içermesi yönüyle de kurtarıcı modellerden biridir. Siz de öğrencilerinizle işbirlikli öğrenme yöntemlerini deneyebilir, grup halinde başarı kazanmanın ve birlikte öğrenmenin keyifli deneyimini yaşamalarını sağlayabilirsiniz.

 

Benzer İçerikler