Hangi Yaşta Hangi Müzik Aleti Eğitimi Alınmalıdır?

Hangi Yaşta Hangi Müzik Aleti Eğitimi Alınmalıdır?

  • 25.07.2024

İnsan ruhuna müzik dinlemekten daha iyi gelen şey bir müzik aleti çalmaktır desek, herhalde yanılmış olmayız. Müzik aleti çalmak insanların stresten uzaklaşmasına yardımcı olduğu gibi aynı zamanda beyni çalıştırır, yorgunluğu azaltır ve insanları sosyalleştirir. Günümüzde ebeveynler de bu konuda çok daha bilinçli. Yalnızca ders odaklı çocuklar yetiştirmek yerine çocuklarını müzik aleti çalmak gibi sosyal faaliyetlere yönlendirme çabası içindeler. Siz de çocuğunuzu bir müzik aleti çalması yönünde desteklemek istiyor fakat “Hangi yaşta hangi müzik aleti?” diye düşünüyor olabilirsiniz.

Uzmanlara göre genel itibariyle çocuklar 4 yaşından itibaren müzik aleti çalmaya yönlendirilebilir (1). Bununla birlikte her çocuğun yeteneğinin ve ilgisinin değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Müzik aletlerinin kendi içerisinde farklı öğrenim metodları olduğundan, her çocuk için yaşına uygun şekilde bir müzik eğitimine başlamak gerekir.

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi Nasıl Olmalı?

Bebeklik sonrası ve okul öncesi dönem olarak kabul edilen 3-6 yaş aralığında müzik eğitimi oldukça önemlidir. Bu yaşlar bir müzik aleti çalmak için henüz erken olsa da çocukların ritim algısının temelinin oluştuğu dönemdir (2). Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitiminde orff yöntemi ve müzikli oyunlarla; çocukların sesleri algılamaları, melodi ve ritim kalıplarını tanımaları, seste hızlı-yavaş, gür- hafif gibi kavramları görmeleri amaçlanır. Bu dönemde çocuklar perküsyon adı verilen vurmalı çalgıların bir kısmıyla tanıştırılabilir. Çocuklar marakas, ksilofon gibi çalgılar sayesinde ritim duygularını geliştirebilirler.

İlkokul Çağındaki Çocuklar Hangi Müzik Aletlerini Çalabilir?

İlkokul Çağındaki Çocuklar Hangi Müzik Aletlerini Çalabilir?

Okul çağına gelmekle birlikte çocuklar artık ciddi bir müzik aleti eğitimine başlayabilirler. Bu konuda başlangıç için genellikle piyano önerilir. Belirtmek gerekir ki çocuğun yeteneklerine göre piyano eğitimi 4 yaşlarına kadar erken dönemde başlayabilir. Piyano, ince motor becerileri hala gelişmekte olan bu yaş grubu için en uygun müzik aleti olarak kabul edilir. Eklemek gerekir ki piyanoyu diğer müzik aletlerinden ayıran en önemli fark beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırıyor olmasıdır (3).

İlkokul çağında çocukların motor becerileri gitar çalmaya uygun olur. Yine keman gibi yaylı müzik aletleri için bu yaşlarda eğitime başlanabilir. Bu noktada kemanın boyutunun çocuğun fiziksel durumuna uygun olması önemlidir. Çocuk fiziksel olarak kavrayamadığı bir müzik aletini çalmakta zorlanabilir. 5 yaş ve sonrası çocuklar bateri çalmak için de uygun el, kol, bacak uzunluğu ve bilişsel algıya ulaşmış olurlar.

9 Yaşından İtibaren Eğitimi Uygun Olan Müzik Aletleri Nelerdir?

9 Yaşından İtibaren Eğitimi Uygun Olan Müzik Aletleri Nelerdir?

Çocukluk döneminde akciğer gelişimi halen devam ettiğinden dolayı flüt, yan flüt, klarnet, saksafon gibi üflemeli çalgılar için 9 yaş civarının beklenmesi önerilir. Yaylı çalgılar arasında yer alan viyolonsel yine bu yaş grubu için uygundur. Daha erken dönemde çocukların fiziksel olarak bu boyutta bir müzik aletini çalmaları zor olabilir. Ayrıca bu yaşlarda gitar ve keman gibi müzik aletlerinin daha büyük boyutlularına geçilebilir.

Kaynaklar:

https://dergipark.org.tr  

https://dergipark.org.tr 

https://dergipark.org.tr  

 

Benzer İçerikler