Eş Anlamlı Kelimeler Nedir? Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eş Anlamlı Kelimeler Nedir? Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

 • 22.03.2023

Günlük hayatta sıklıkla karşınıza çıkan eş anlamlı kelimeler hem yazı hem de konuşma diline yerleşmiş sözcüklerdir. Türkçe dil bilgisi konuları arasında önemli bir yere sahip oldukları için temel eğitimin ana konuları arasında öne çıkarlar.

Özellikle ilkokuldaki Türkçe derslerinde sıklıkla karşılaşılan bu konuyu tam olarak anlayabilmek için öncelikle eş anlamlı kelimenin ne demek olduğunu bilmek gerekir. Eş anlamlı kelimeler ve anlamları hakkında detaylı bilgi edinmek ve örnekleri incelemek için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelime Nedir?

Eş anlamlı kelimeler okunuş ve yazılış itibarıyla benzer olmamasına rağmen aynı anlamı ifade eden kelimelerdir. Birbirlerinin yerine sıklıkla kullanılan bu kelimeler cümleyi oluşturan öğelerden biri olabileceği gibi tek başına da karşınıza çıkabilir.

Eş Anlamlı Kelimelerle Cümle Örnekleri

Eş Anlamlı Kelimelerle Cümle Örnekleri

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman anlamı değiştirmezler. Dolayısıyla aynı anlama gelen bu kelimelerin cümle içinde beraber kullanılmaları anlatım bozukluğuna sebep olur. Eş anlamlı kelimeler daha çok şiir ve edebi metin gibi yazın türlerine anlam derinliği kazandırmak için tercih edilebilirler. Konuyu daha iyi kavrayabilmek için eş anlamlı kelimeler ile ilgili cümlelere göz atabilirsiniz.

 • Bu yıl hedefimize ulaşamadık.

            Bu sene işler hiç yolunda gitmedi.

 • Bu çağrıyı geri çevirmemelisiniz.

            Bu davete herkes kulak vermelidir.

 • Her geçen gün daha da sıska olduğunu gözlemliyorum.

            Hastalık bu köpeğin cılız kalmasına sebep oldu.

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eş anlamlı kelimeler listesi belli bir sayıyla sınırlandırılamayacak kadar uzundur. En çok kullanılan eş anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

A ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Akıl- us
 • Al- kırmızı
 • Aylık- maaş
 • Abide- anıt
 • Acele- çabuk
 • Açıkgöz- kurnaz
 • Adet- tane
 • Affetmek- bağışlamak
 • Ahenk- uyum
 • Abus- somurtkan
 • Acemi- toy
 • Alaz- alev
 • Alelade- sıradan
 • Adale- kas
 • Armağan- hediye

B ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Barış- sulh
 • Basit- kolay
 • Başvuru- müracaat
 • Baytar- veteriner
 • Belde- şehir
 • Bellek- hafıza
 • Bereket- bolluk
 • Beyaz- ak
 • Bilgin- alim
 • Bağnaz- yobaz
 • Bacı- Kız kardeş
 • Beğeni- zevk
 • Bilim- ilim

C ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Canlı- diri
 • Celse- oturum
 • Cesur- yürekli
 • Cevap- yanıt
 • Cilt- ten
 • Cümle- tümce
 • Cins- tür
 • Cimri- pinti
 • Civar- yöre
 • Caka- gösteriş
 • Cet- ata
 • Cihaz- aygıt
 • Cenk- savaş

Ç ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Çamur- balçık
 • Çılgın- deli
 • Çehre- yüz
 • Çizelge- cetvel
 • Çağ- devir
 • Çağdaş- modern
 • Çeviri- tercüme
 • Çeşit- tür
 • Çığlık- feryat

D ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Dil- lisan
 • Doktor- hekim
 • Doruk- zirve
 • Düşünce- fikir
 • Düş- rüya
 • Delil- kanıt
 • Defa- kez
 • Değnek- sopa
 • Derslik- sınıf
 • Dahil- iç
 • Darbe- vuruş
 • Deprem- zelzele
 • Dilek- istek

E ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Edebiyat- yazın
 • Etki- tesir
 • Eser- yapıt
 • Emniyet- güvenlik
 • Endişe- kaygı
 • Ek- ilave
 • Ebat- boyut
 • Etraf- çevre
 • Erek- amaç
 • Endüstri- sanayi
 • Ender- nadir

F ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Fikir- düşünce
 • Fena- kötü
 • Fiil- eylem
 • Fare- sıçan
 • Fayda- yarar
 • Fakir- yoksul
 • Fert- birey
 • Fakat- ama
 • Fasıla- ara

G ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Gökyüzü- sema
 • Güz- sonbahar
 • Güç- kuvvet
 • Görev- vazife
 • Gıda- besin
 • Gelecek- istikbal
 • Gaye- amaç
 • Güven- itimat
 • Gebe- hamile

H ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Hadise- olay
 • Hısım- akraba
 • Hikâye- öykü
 • Hela- tuvalet
 • Hediye- armağan
 • Hasret- özlem
 • Hane- ev
 • Hal- durum
 • Hür- özgür

I ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Irmak- nehir
 • Irk- soy
 • Irak- uzak
 • Ira- karakter
 • Irgat- rençber
 • Ilıca- kaplıca
 • Issız- tenha
 • Islahat- devrim
 • Islak- yaş

İ ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • İtibar- saygınlık
 • İmtihan- sınav
 • İlan- duyuru
 • İtimat- güven
 • İlginç- enteresan
 • İkaz- uyarı
 • İlave- ek
 • İlgi- alaka
 • İçten- samimi
 • İmkân- olanak

J ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Jurnal- kötüleme
 • Jeoloji- yer bilim
 • Jimnastik- idman
 • Jenerasyon- kuşak

K ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Kolay- basit
 • Kuşku- şüphe
 • Koşul- şart
 • Konuk- misafir
 • Kişi- şahıs
 • Konfor- rahatlık
 • Kati- kesin
 • Kara- siyah
 • Kalp- yürek
 • Kabiliyet- yetenek

L ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Lisan – dil
 • Laf – söz
 • Lider – önder
 • Lüzumsuz – gereksiz
 • Leke- iz
 • Lakin- fakat
 • Lal- dilsiz
 • Laf- söz
 • Latife- şaka

M ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Matem- yas
 • Mabet- tapınak
 • Mağlup- yenik
 • Mahsul- ürün
 • Matbaa- basımevi
 • Medeni- uygar
 • Menfaat- çıkar
 • Mesafe- ara
 • Meşhur- ünlü
 • Muallim- öğretmen

N ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Nutuk- söylev
 • Nitelik- kalite
 • Neşe- sevinç
 • Neden- sebep
 • Nadir- ender
 • Nasihat- öğüt
 • Nispet- oran
 • Nebat- bitki
 • Nem- rutubet
 • Nesil- kuşak

 

O ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Ozan- şair
 • Okul- mektep
 • Oy- rey
 • Olay- vaka
 • Otlak- mera
 • Olası- mümkün
 • Onur- şeref
 • Onay- tasdik
 • Olanak- imkân

Ö ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Özlem- hasret 
 • Özen- itina
 • Önce- evvel
 • Öğrenim- tahsil
 • Öykü- hikâye
 • Öneri- teklif
 • Ödül- mükafat
 • Önder- lider
 • Ödlek- korkak

P ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Pabuç- ayakkabı
 • Politika- siyaset
 • Pasif- edilgen
 • Pis- kirli
 • Problem- sorun
 • Pak- temiz
 • Pakt- anlaşma
 • Padişah- hükümdar

R ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Rüzgâr – yel
 • Rey – oy
 • Rastlantı – tesadüf
 • Rakım- yükselti
 • Rötar- gecikme
 • Rutubet- nem
 • Ruhsat- izin
 • Rastlantı- tesadüf
 • Riya- İkiyüzlülük

S ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Sınav- imtihan
 • Surat- yüz
 • Sözcük- kelime
 • Sorun- mesele
 • Sene- yıl
 • Saldırı- hücum
 • Sade- yalın
 • Siyah- kara
 • Sonbahar- güz

Ş ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Şaka- latife
 • Şöhret- ün
 • Şans- talih
 • Şafak- tan
 • Şehir- kent
 • Şark- doğu
 • Şekil- biçim
 • Şahit- tanık
 • Şuur- bilinç

T ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Tartışma- münakaşa
 • Tabiat- doğa
 • Tümör- ur
 • Tören- merasim
 • Taraf- yan
 • Talebe- öğrenci
 • Tasdik- onay
 • Tedbir- önlem
 • Tuvalet- hela 
 • Tren- şimendifer

U ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Usta- ehil
 • Uçurum- yar
 • Uçak- tayyare
 • Ufak- küçük
 • Us- akıl
 • Uzak- ırak
 • Ulu- yüce
 • Uzay- feza
 • Uyum- ahenk

Ü ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Üleş- pay
 • Ümit- umut
 • Üye- aza
 • Ünlü- meşhur
 • Ülke- diyar
 • Ürün- mahsul
 • Ünite- birim
 • Üstün- faik
 • Üstat- usta

V ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Vilayet – il
 • Vaka – olay
 • Vaziyet – durum
 • Vakit – zaman
 • Vazife – görev
 • Vasıta – araç
 • Viraj – dönemeç
 • Vesika- belge
 • Varsıl- zengin

Y ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Yemek- aş 
 • Yalın- sade
 • Yasa- kanun
 • Yetenek- kabiliyet
 • Yekûn- toplam
 • Yöntem- metot
 • Yazım- imla
 • Yüz- çehre
 • Yitik- kayıp
 • Yapay- suni

Z ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • Zabit – subay
 • Zaman – vakit
 • Zor – güç
 • Zarar – ziyan
 • Zıt – karşıt
 • Zeybek – efe
 • Zırnık- metelik
 • Zorunlu- mecburi

Benzer İçerikler