En Çok Tercih Edilen Dil Bölümleri ve Dil Bölümü Meslekleri

En Çok Tercih Edilen Dil Bölümleri ve Dil Bölümü Meslekleri

 • 18.05.2024

Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek, seyahat etmek ve uluslararası ortamlarda çalışmak ilgini çekiyorsa dil bölümleri sana uygun olabilir. Dil yetkinliğin arttıkça ufkun ve düşünce tarzın genişler ve kazanımların iletişim becerilerini geliştirmene de olanak tanır. Bu sayede yeni kariyer fırsatlarını keşfedebilirsin. Dil bölümlerindeki iş olanakları, bu bölümleri okumak için en büyük motivasyon kaynaklarından biridir. Sen de yabancı dil öğrenmeye ilgi duyuyorsan ve kariyerini bu alanda şekillendirmeyi düşünüyorsan en çok tercih edilen dil bölümlerinin neler olduğuna gel birlikte göz atalım.

En Çok Tercih Edilen Dil Bölümleri

Küreselleşen dünyamızda bir veya birden fazla dil bilmek iyi bir kariyer fırsatı açısından önemlidir. (1) Dil bölümlerinde okumak, yurtdışında çalışma, eğitim ve kariyer olanakları geliştirme gibi pek çok konuda sana destek olabilir. Aşağıda en çok tercih edilen dil bölümlerini açıklamaları ile bulabilirsin:

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bu lisans programı, dil puanı ile alan bölümlerin başında belki de en sık tercih edilendir. Bölüm, orta çağ edebiyatından yirmi birinci yüzyıl edebiyat kültürüne kadar uzanan geniş bir dönemle tanışmanı sağlar. Bu bölümde İngilizcenin zaman içinde nasıl geliştiğini ve dil kullanımındaki çeşitliliği inceleme fırsatına sahip olursun.

Öğrenci dostu şehirler dâhil olmak üzere çok sayıda üniversitede bulunan bölümde İngiliz edebiyatının yanı sıra, dünyanın diğer bölgelerinden İngilizce yazılmış eserleri inceleyebilirsin. İngiliz dili ve edebiyatı meslekleri, öğretmenlikten, tercümanlığa hatta farklı sektörlerde farklı pozisyonlara kadar çok geniş bir alanda kariyerini şekillendirmeni sağlayabilir.

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Mütercim-tercümanlık bölümü, çeviriye odaklanır. Dil konusunda yetkin olmayan kişilerin de sunulan bilgilere eşit erişim sağlayabilmesi amacını taşır. Kısacası tercümanlık, tüm dil erişim çabalarına ve girişimlerine öncülük eder. Çeviri çalışmalarının karmaşık yapısını araştırarak çalışmalara katkı sağlar. Öğrencilere teorik ve pratik bilgiler kazandırmayı hedefleyen bölümün amacı, öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda donanımlı olarak yetiştirmektir.

Günümüzde internet kullanımın yaygınlaşması ve seyahat etmenin kolaylaşmasıyla farklı dillerin konuşulduğu ülkelerin insanları arasındaki iletişim de arttı. Bu artışla birlikte hem yazılı hem de sözlü tercümanlara sürekli ihtiyaç duyulur hale geldi. Bu bölümü tercih ederek pek çok farklı sektörde çalışma fırsatı edinebilirsin.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Dilden alan bölümler içerisinde yer alan Amerika kültürü ve edebiyatı, Amerikan edebiyatını şekillendiren noktalar hakkında bir temel oluşturmaya yardımcı olur. Dersler, Amerikan kültürüne tarihsel bir perspektiften bakar ve kültürün çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmanı sağlar. Bu kapsamda edebiyat ve toplumun gelişimi için temel önermelerin anlaşılmasını amaçlar. Ayrıca öğrencilerin akademik İngilizceyle kendilerini yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini de geliştirir.

Bölüm derslerinde ana edebi türler olan düz yazı, şiir ve dramada metin analizine bir giriş sağlanır. Bir dizi edebi eserin analizi yoluyla öğrenciler, Amerikan edebiyatı ve kültüründeki en önemli dönemler ve ana gelişmeler hakkında bir anlayış kazanırlar. Eserler, temel sosyo-kültürel ve politik bağlamlarla ilişkili olarak yorumlanır.

Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bu bölümde Kore dili ve edebiyatının gelenekleri sistematik ve kapsamlı bir şekilde incelenir. Kore dil bilimi, öğrencilerin Kore dilinin tarihini, harflerini, fonolojisini, kelime bilgisini, anlamını, dil bilgisindeki değişiklikleri inceleyebilecekleri bir alandır. (2) Derin bir tarih ve kültür anlayışına sahip, Kore dili ve edebiyatı bölümünün başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrencilerin Kore dilini düzgün bir şekilde kullanmasını ve yazmasını sağlamak
 • Sadece modern edebiyatı değil, aynı zamanda klasik edebiyatı da anlamak
 • Eleştirel düşünce yaklaşımları geliştirmek

YDS bölümleri içerisinde de yer alan bu alanda öğrenciler, klasik romanlar, klasik şiir, sözlü edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat dahil olmak üzere klasik edebiyatın dalları üzerine dersler alırlar. Kore kültürü, Çin kültürü ile çok yakından ilişkili olduğu için Kore dili ve edebiyatı bölümünde Çin edebiyatının etkilerini de görebilirsin.

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dil ile alan bölümler içerisinde son derece popüler olan bölüm, öğrencilerin Alman dili ve edebiyatını tarihsel süreçte incelemeye olanak tanır. Aynı zamanda Alman dili ve edebiyatı bölüm dersleri, kazanılan becerilerin profesyonel hayatta kullanılabilir olmasını sağlar. Bunun yanı sıra Almanca konuşma, okuma, yazma ve dinlediğini anlama yeterliliği kazandırır.

Bölüm dersleri, Alman dilinin yapısal özelliklerinin yanında Alman kültürü ve tarihi hakkında da bilgiler içerir. Bu açıdan dersler, Almanca sunum ve iletişim teknikleriyle ilgili temel nitelikleri edinmene yardımcı olur. Dilin başka ülkelerde de yaygın bir şekilde kullanılıyor olması, kariyer fırsatlarını artırır ve çalışma alanını genişletir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü

İspanyol dili ve edebiyatı bölümü, öğrencilere farklı kariyer yolları oluşturabilecekleri bir dil becerisi kazandırır. Bölüm, Orta Çağ'dan günümüze kadar İspanyol edebiyatı ve kültürü hakkında kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlar. (3) Derslerde, metin analizine, tarihsel bağlamsallaştırmaya ve güncel eleştirel bakış açılarına odaklanılır.

Bölüm dersleri, İspanyol dilini derinlemesine incelerken aynı zamanda Latin Amerika edebiyatını keşfetmeye yardımcı olur. Öğrenciler İspanyolcanın dil bilimsel analizinin ve edebiyat akımlarının yanı sıra akıcı bir şekilde İspanyolca konuşma ve yazma becerileri de edinebilirler.

Dil puanlı bölümler arasından tercih edilen İspanyol dili ve edebiyatı, mevcut İspanyol dili ve lehçelerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinmeni sağlar. Ayrıca, farklı tarihsel dönemler boyunca İspanyol edebiyatının ana akımları, yazarları ve eserleri ile ilgili önemli bilgiler edinebilirsin.

Filoloji Bölümü

Filoloji bölümü, bir dil veya dil ailesinin zaman içindeki sistematik davranışlarının ve gelişimlerinin incelenmesini içerir. Bu nedenle, fonetik ve fonoloji, morfoloji, söz dizimi, anlam bilim, toplum dil bilimi gibi çok sayıda alanla ilgilidir.

Filoloji, bir metnin restorasyonundan en kapsamlı yorumuna kadar birçok bağlantıya açık bir bilimdir. (4) Dil tarihini ve gelişimini inceleyen bölüm, farklı perspektiflerden dil bilim teorisinin tüm temel alanlarını inceler. Dil bilime ilgi duyan bir öğrenci, birkaç farklı kariyer yolu arasından seçim yapabilir. Bu kariyer yollarından bazıları; öğretmenlik, çevirmenlik, yazarlık ve editörlük olarak belirtilebilir.

Dil Bölümlerinden Mezun Olanların Yapabilecekleri Meslekler

Küreselleşme bugünlerde trend olmaya devam ederken, giderek daha fazla insan en az bir yabancı dil öğrenme ihtiyacı hisseder. Bir dil öğrenmek ve dil bölümü mezunu olmak, oldukça iyi bir kariyer yolu açabilir. Tüm bu incelemelerden sonra dil seçersem ne olabilirim diye düşünüyor olabilirsin. Biz de yanıtını rahat bir şekilde bulabilmen için dil bölümünden sonra tercih edebileceğin bazı popüler dil alanı mesleklerini aşağıdaki şekilde sıraladık:

Yabancı Dil Öğretmenliği

Dil bölümlerinden mezun olacakların yapabilecekleri meslekler içerisinde belki de en sık tercih edilen meslek olan yabancı dil öğretmenliği, öğrencilerin bir yabancı dili akıcı konuşma düzeyinde öğrenmelerine yardımcı olur. (5) Dil bölümlerinden mezun olan kişiler, aldıkları eğitim sonucunda yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma konusunda yüksek yeterliliğe sahip olacakları için öğretmenlik mesleğini tercih edebilirler.

Yabancı dillerde eğitim, kelime dağarcığı, imla, dil bilgisi ve aksanla ilgili dilin evrimi ve tarihini içerir. Yabancı dil öğretmeni olarak yapman gerekenler şöyle sıralanabilir:

 

 • Çeşitli sınıflara ve yaş gruplarına yönelik dersleri planlamak, hazırlamak ve sunmak
 • Testleri, sınav kağıtlarını ve alıştırmaları hazırlamak
 • Görsel ve işitsel kaynaklar da dâhil olmak üzere yeni materyallerden yardım almak

 

Bu mesleği seçtiğinde formasyon alarak devlet okullarında, özel okullarda, kurslarda ve eğitim merkezlerinde görev alabilirsin. Bunların yanı sıra son dönemlerde giderek yaygınlaşan online ders eğitmenliği alanında kariyer planlaması yapabilirsin.

Tur ve Turist Rehberliği

Tur rehberleri, turist gruplarına günübirlik geziler ya da uzun süreli seyahatlerde eşlik eder. Onların bu deneyimden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Rehberler, tarihi anıtlar, kültür merkezleri gibi ilgi çekici noktaları gösterir. (6) Tipik sorumlulukları şunları içerebilir:

 

 • Araştırma ve planlama turlarında görev alma
 • Sunum hazırlama
 • Düzenlenen kültürel gezilerde turistlere rehberlik etme
 • Tercüme hizmeti sağlama

 

Bu meslek için dil bölümlerinden mezun olmak büyük bir avantaj sağlayabilir. İkinci veya üçüncü bir dili konuşabiliyor olmanın yanı sıra dışa dönük ve arkadaş canlısı bir kişiliğe sahip olmak da rehberlik kariyeri için önemlidir.

Mütercimlik ve Tercümanlık

Peki, profesyonel bir çevirmen veya tercümanın kariyer imkanları nelerdir? İlk olarak, önemli bir ayrım vardır: Mütercimler yazar, tercümanlar ise konuşur. (7) Tercümanların çevirdikleri dili akıcı bir şekilde konuşabilmesi çok önemlidir. Her ikisinin de çevirdikleri dile hakim olması gereklidir. Sen de bu alana ilgi duyuyorsan mütercimlik ve tercümanlık eğitimi alarak çok sayıda kariyer seçeneğine sahip olabilirsin.

Dil bölümü meslekleri içerisinde yer alan tercümanlar için sürekli eğitim bir yaşam biçimidir. Dil ve kültürel becerileri sürdürmek, öğrenilen dilin konuşulduğu ülkeye gitmek anlamına gelir. Birçok dil uzmanı yurt dışında uzun süre vakit geçirir. Sen de, dil bölümleri arasından tercih yaparak farklı ülkelerin kültürlerini, tarihlerini ve dillerini öğrenebilir ve mesleğini yaparken keyif alabilirsin.

Yazarlık ve Editörlük

Yazarlık ve Editörlük

Yazarlar ve editörler; gazetelerde, kitaplarda, dergilerde, çevrimiçi mecralarda, podcastlerde, reklamlarda, TV ve radyo programlarında okuduğun veya duyduğun içeriklerden sorumludurlar. Kariyerine bu alanda devam etmeyi planlıyorsan, potansiyel işverenlere göstermek için bir çalışma portföyü geliştirmeyi ihmal etmemelisin.

Akademisyenlik

Mezun olduğun bölümle ilgili tutkuluysan, araştırmayı ve bir üniversitede olmayı seviyorsan, bilgini üniversite öğrencileriyle paylaşmak istiyorsan o zaman akademik kariyer senin için iyi bir seçim olabilir.

Üniversitelerdeki akademik roller rekabetçi olma eğilimindedir. Bu nedenle eğer akademisyen olarak bir kariyer hedefliyorsan, tutkulu olman esastır. Birçok doktora mezunu kariyerine araştırma görevlisi olarak başlar.

Özetle, dil bölümlerinden mezun olarak farklı birçok kariyer seçeneğini değerlendirebilirsin. Ülkelerin birbiriyle giderek daha fazla bağlantılı hale geldiği bu dönemde dil bölümlerini tercih ederek iş hayatında büyük bir rekabet avantajı elde edebilirsin.

Kaynaklar ve Referanslar:

https://www.educationworld.in     (1)

https://www.gooverseas.com     (2)

https://www.espanol.unibe.ch     (3)

http://www.boun.edu.tr     (4)

https://yde.yildiz.edu.tr     (5)

https://www.anadolu.edu.tr    (6)

https://fenedebiyat.yeditepe.edu.tr     (7)

Benzer İçerikler