Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

 • 27.03.2023

Birbirine karşıt anlamları olan kelimeleri ifade eden zıt anlamlı kelimeler gerek eğitim hayatında gerekse günlük yaşantıda sıklıkla karşılaşılan sözcüklerdir. Anlama ve anlamlandırma konusunda zihin yapımızı şekillendiren zıt anlamlı kelimeler, aynı zamanda yabancı dil öğrenme becerimize de katkıda bulunur. (1) Konuşma ve anlamlandırma becerimizi geliştirebilmemiz için zıt anlamlı kelime dağarcığımızı geliştirmemiz oldukça önemlidir. 

Zıt anlamlı kelimelerle ilgili detaylı bilgiye ve alfabetik zıt anlamlı kelimeler listesine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 

Zıt Anlamlı Kelime Nedir?

Zıt anlamlı yani karşıt kelimeler; yön gösteren, derece ifade eden, ilişkili anlamları belirten, ikili veya kutuplu kelimelere karşılık gelen sözcüklerdir. Dolayısıyla zıt anlamlı kelimeler, birbirine karşıt anlama sahip iki ayrı kelime demektir. Bu noktada önemli olan, her kelimenin zıt anlamlısının olmamasıdır. Bir kelimenin olumsuz ya da tam tersi halini ifade eden her kelime o kelimelerin zıt anlamlısı olmayabilir. Mesela; kaynar kelimesinin zıt anlamlısı soğuk sözcüğü değildir. 

Zıt Anlamlı Kelimelerle Cümle Örnekleri

Zıt Anlamlı Kelimelerle Cümle Örnekleri

Zıt anlamlı kelimeler ve anlamları cümle örnekleri incelendiği zaman çok daha kolay öğrenilebilecek konulardan biridir. Zıt anlamlı kelimelerin bir arada kullanıldığı cümleler kelimelerin karşıt anlamlarını ezberlemek yerine anlayarak öğrenmeyi sağlar. Aşağıda en çok kullanılan zıt anlamlı kelimelerle kurulmuş cümle örneklerini görebilirsiniz:

 • Kırtasiye sabah ilk ders ile aynı saatte açık olur, şimdi kapalıdır.
 • Öğretmenler odasını aşağı katta, laboratuvarları ise yukarı katta bulabilirsiniz.
 • Romanlar genellikle kalın kitaplardır, hikayeler daha ince olur.
 • Gökyüzü gündüz açık mavidir, geceleri koyu maviye döner.
 • Tatlı diye aldığımız biberler acı çıktı.
 • Anlamları farklı, okunuş ve yazılışları ise aynı olan kelimeler, sesteş kelimelerdir.
 • Arka kapı çıkışı ara sokaktadır. Ön kapıdan şehir merkezine giden caddeye çıkabilirsiniz.
 • Büyük küçük herkesin takdirini toplamıştı.
 • Savaş barış demeden bilim uğrunda çalışmalarına devam eden Newton, fizik alanında büyük işler başarmıştır.
 • Davete gelen misafirler kibirli havaları ile alçakgönüllü olanların salonda güneş gibi parlamasına neden oluyordu.
 • Yüksek binanın çatısından bakıldığında alçak binaların terasları açıkça görünüyor.
 • Fabrikadaki görevi tam paketleri eksik olanlardan ayırmaktı.
 • Eski hava filtresini yenisi ile değiştirdi.
 • Sorduğu soru cevaptan daha karmaşıktı.
 • Çalışkan öğrencilerin tembel öğrencilerden daha yüksek not alması beklenen bir sonuçtu.
 • İmitasyon gerçek gibi görünen sahte ürünler için kullanılan bir terimdir.
 • Laubali tavırlarıyla resmi ortamın tüm havasını değiştirmişti.
 • Astım hastaları rutubetli ortamlarda bulunmamalıdır. Onların kuru ortamlarda bulunan temiz havaya ihtiyaçları vardır.
 • İnsanlar toy zamanlarında yaptıkları hataları olgun yaşlara geldiklerinde daha net görebilirler.
 • Başarılardan fazla övünç duymak aşırıya kaçıldığında utanç kaynağı haline gelebilir.
 • Üstünkörü yaptığı ödevinden düşük not aldıktan sonra tüm ödevlerini özenli bir şekilde hazırlamaya başladı.
 • Gastronomide alaylı aşçılar mektepli aşçılardan sayıca daha fazladır.
 • Öznel yorumlarla nesnel çıkarımlar yapmak mümkün değildir.
 • Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.
 • Bu sınavda dört yanlış, bir doğruyu götürüyor.
 • İlkel zamanlarla çağdaş dönemleri karşılaştıran çalışmalarda teknolojik gelişmelerin farklılığı öne çıkar.
 • Loş ışıkta kitap okumak göz sağlığına zararlı olduğundan aydınlık ortamların tercih edilmesi gerekir.
 • Bayat ekmekleri satabilmek için taze ekmeklerin önüne dizmişti.

Zıt anlamlı kelimeler arasında eş anlamlı olan kelimeler de bulunabilir. Örneğin, “açık” kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için, birden fazla zıt anlamlısı bulunur. “Dar” sözcüğü de birden fazla kelimenin karşıt anlamını karşılayan zıt anlamlı kelimeler arasındadır. “Geniş”, “bol” gibi kelimelerin karşıt anlamlısı için “dar” kelimesi kullanılabilir. Dolayısıyla kelimelerin zıt anlamlısını ararken cümle içindeki anlamı, nitelediği sözcükleri veya işaret ettiği olgunun ne olduğunu anlamak önemlidir. Kısaca, cümle içerisindeki anlamına bakarak, karşıt anlamı ifade eden kelimeyle bir kelimenin zıt anlamlısını bulabilirsiniz.

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Zıt anlamlı kelime örnekleriyle karşıt anlamlı kelimeler daha çabuk öğrenilebilir. Zıt anlamlı kelimeleri ezberleyerek öğrenmek çok çabuk unutmanıza sebep olur. Cümle içinde kullanarak pekiştirme yapabileceğiniz en çok kullanılan zıt anlamlı kelime listesi için detaylara göz atabilirsiniz. 

A ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Acı-Tatlı
 • Aç-Tok
 • Açık-Kapalı
 • Açık-Koyu
 • Alçak Gönüllü-Kibirli
 • Alt-Üst
 • Arka-Ön
 • Aydınlık-Karanlık
 • Aynı-Farklı
 • Az-Çok

B ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Barış-Savaş
 • Baş-Son
 • Başlamak-Bitirmek
 • Beyaz-Siyah
 • Bol-Dar
 • Bolluk-Kıtlık
 • Boş-Dolu
 • Borç-Alacak
 • Büyük-Küçük
 • Bütün-Eksik

C-Ç ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Cahil-Bilgili
 • Cevap-Soru
 • Cesur-Korkak
 • Cılız-Gürbüz
 • Cimri-Cömert
 • Çok-Az
 • Çabuk-Yavaş
 • Çalışkan-Tembel
 • Çift-Tek
 • Çukur-Tümsek

D ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Dar-Geniş
 • Derin-Sığ
 • Demli-Açık
 • Dik-Eğik
 • Diri-Ölü
 • Doğu-Batı
 • Doğru-Yanlış
 • Dolu-Boş
 • Düş-Gerçek
 • Düz-Eğri

E-F ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Eksik-Tam/ Bütün
 • El-Tanıdık
 • En-Boy
 • Eski-Yeni
 • Evet-Hayır
 • Fahiş-Ucuz
 • Fakir-Zengin
 • Fazla-Az
 • Fena-İyi
 • Fuzuli-Gerekli/ Önemli

G-H ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Gaddar-Merhametli
 • Gece-Gündüz
 • Gerçek-Sahte
 • Genç-Yaşlı
 • Geniş-Dar
 • Gider-Gelir
 • Gizli-Belli
 • Gülmek-Ağlamak
 • Günah-Sevap
 • Güzel-Çirkin

H-I-İ ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Hafif-Ağır
 • Hakikat-Yalan
 • Halsiz-Dinç
 • Hastalık-Sağlık
 • Irak-Yakın
 • Issız-Kalabalık
 • Islak-Kuru
 • İç-Dış
 • İlkel-Çağdaş
 • İstikbal-Mazi

K-L ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Kâmil-Cahil
 • Kalabalık-Tenha
 • Keder-Neşe
 • Kazanç-Kayıp
 • Küt-Sivri
 • Laubali-Ciddi/ Resmi
 • Leh-Aleyh
 • Leziz-Nahoş
 • Loş-Aydınlık
 • Lüks-Sade/ Basit

M-N ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Mazi-Gelecek
 • Mazlum-Zalim
 • Meçhul-Belirli
 • Mektepli-Alaylı
 • Mütemadiyen-Aralıklarla
 • Nahoş-Hoş
 • Nesnel-Öznel
 • Netice-Neden
 • Nezaket-Kabalık
 • Nikbin-Bedbin

O-Ö ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Objektif-Subjektif
 • Olası-Kesin
 • Olgun-Ham/ Çiğ
 • Oturmuş-Eğreti
 • Oyunbaz-Dürüst
 • Öncü-Artçı
 • Övgü-Yergi
 • Övünç-Utanç
 • Öz-Üvey
 • Öznel-Nesnel

P-R ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Pahalı-Ucuz
 • Parlak-Mat
 • Perakende-Toptan
 • Pinti-Cömert
 • Profesyonel-Amatör
 • Rakik-Sert
 • Refah-Sıkıntı
 • Rica-Emir
 • Riyakâr-Dürüst
 • Rutubetli-Kuru

S-Ş ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Saldırı-Savunma
 • Sarkıt-Dikit
 • Sığ-Derin
 • Sırt-Göğüs
 • Sulak-Kurak
 • Şahsi-Toplumsal/ Genel
 • Şark-Garp/ Batı
 • Şenlik-Matem/ Yas
 • Şifahi-Yazılı

T-U-Ü ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Tavan-Taban
 • Tertipli-Dağınık
 • Toyluk-Olgunluk
 • Usta-Acemi
 • Uygun-Yakışıksız
 • Uysal-Dikbaşlı
 • Üryan-Giyinik
 • Üstünkörü-Özenli
 • Üzüntü-Sevinç

V-Y-Z ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

 • Vahim-Korkusuz/ Tehlikesiz
 • Vakur-Onursuz
 • Varsıl-Yoksul/ Fakir
 • Vefat-Doğum
 • Yadsımak-Kabul Etmek
 • Yandaş-Karşıt
 • Yâren-Yabancı/ El
 • Zor-Kolay
 • Zemin-Tavan
 • Ziyan-Kazanç

Cümle ve kelime örneklerine bakıldığında da anlaşılacağı üzere zıt anlamlı kelimeler birbirinin karşıtı iki anlamı temsil eden kelimelerdir. Dolayısıyla zıt anlamlı kelime çalışmaları eş sesli ve eş anlamlı kelimeler gibi kullanılan kelimenin anlamı göz önünde bulundurularak tespit edilebilir. Zıt anlamlı kelime soruları genellikle; boşluk doldurma, metinde verilen kelimelerin zıt anlamlısını şıklar arasında bulma, aynı cümle içerisinde zıt anlamlı kelime bulunup bulunmadığını tespit etmeye yöneliktir. Dolayısıyla zıt anlamlı kelimelerin anlamlarını bilmek, cümle içindeki kullanımlarına aşina olmak konuyu tam anlamıyla anlamak açısından önem arz eder. Bunun için, ezber yerine öğrenilen zıt anlamlı kelimeleri cümle içerisinde kullanıp not alarak net şekilde öğrenilmesi sağlanabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, Türkçe kelimelerin hepsinin zıt anlamlısının bulunmadığıdır. Bu son cümleyi ele alarak örnek vermek gerekirse;

 • “Bu” kelimesinin zıttı yoktur.
 • “Son” kelimesinin zıttı “ilk”tir.
 • “Cümle” kelimesinin zıttı yoktur.
 • “Ele almak” kelimesi bir deyimdir.
 • “Örnek” kelimesinin zıttı yoktur.
 • “Vermek” kelimesinin zıttı “almak”tır
 • “Gerekirse” kelimesi “gerekmek” fiilinden türemiştir. “Gerekli” kelimesinin zıttı “lüzumsuz, fuzuli” olarak ifade edilebilir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise “-siz, -sız” ekleri ile türetilen kelimeler bir kelimenin zıt anlamını ifade etmez; gerekli, gereksiz gibi. Bir kelimenin zıt anlamlısı, anlam olarak o kelimenin karşıtını ifade etmelidir. Siz de zıt anlamlı kelimelere göz atarak ve cümle içinde kullanımlarını inceleyerek, sözcükte anlam konusunu daha iyi kavrayabilirsiniz.

Kaynaklar

https://avesis.yildiz.edu.tr   (1)

 

Benzer İçerikler