Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

  • 28.02.2024

Günlük konuşma dilinin etkisi, farklı yörelerin ağızları ya da yazımı yanlış öğrenilen sözcükler, Türkçe yazı dilinde pek çok sözcüğün yanlış yazılmasına sebep oluyor. Kimi zaman da dikkatsizlik, acelecilik veya bilgisizlikten kaynaklanan hatalar yazım yanlışları doğurabiliyor. Bu noktada TDK, fikir birliğine ulaşılması için bu sözcüklerin doğru yazımlarına online ya da çevrim dışı sözlüklerinde yer veriyor.

Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek önemli çünkü sözcüğün doğru yazımını öğrendiğinde Türkçe yazım kurallarına hakim profesyonel bir metin yazabilmek mümkün hale gelebiliyor. Aynı zamanda Türkçe yazım kurallarına hakim olmak, sınavlarda ve Türkçe testlerinde de bir adım öne geçmene yardımcı oluyor. Peki, yazımı karıştırılan sözcükler ve yanlış bildiklerinin doğruları neler, öğrenmek ister misin? 

Bazı sözcükler yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden ötürü ve özellikle günlük konuşma dilindeki telaffuzu yanlış olduğu için yanlış yazılabiliyor. Bunun temel sebeplerinden biri ise sessiz harflerin yerlerinin değiştirilmesi. İşte sessiz harflerin yeri değiştiğinde yazımı karışan sözcüklere örnekler:

Sessiz harflerin yerinin değiştirilmesinden kaynaklanan yazımı karıştırılan kelimeler:

Sessiz harflerin yerinin değiştirilmesinden kaynaklanan yazımı karıştırılan kelimeler:

 

Yanlış Doğru
yanlız yalnız
kiprik kirpik
yalnış yanlış
kirbit kibrit
eşki ekşi

 

Aslında birleşik yazılması gereken kelimeler, halk arasında genellikle ayrı yazılma eğiliminde. Ancak bu sözcükler TDK'ye göre mutlaka birleşik yazılmalı. Yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında ayrı - birleşik kelimeler de sıklıkla yer alıyor:

Yanlış Doğru
Bir kaç Birkaç
Hiç bir Hiçbir
Biran Bir an 
Herbir Her bir
Bir çok Birçok
Herhangibir Herhangi bir
Herşey Her şey
Bir takım Birtakım (herhangi anlamında)
Birtakım Bir takım (sayı anlamında)
Pekçok Pek çok
Hiçbirşey Hiçbir şey


Birleşik kelimeler de yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

 

 

En çok yazım yanlışı yapılan birleşik kelimeler

En çok yazım yanlışı yapılan birleşik kelimeler

Yanlış Doğru
Bilinç altı Bilinçaltı
Yer altı Yeraltı
Böbreküstü bezi Böbrek üstü bezi
Akşam üstü Akşamüstü

 

Bazı sözcükler farklı kelimelerle birleşip birleşik kelime oluşturduğu için yanlış yazılabiliyor.

Başına veya sonuna “Baş” eki aldığı için yazım yanlışı yapılan kelimeler:

 

Yanlış Doğru
Baş öğretmen Başöğretmen
Baş üstüne Başüstüne
Baş hekim Başhekim
Yıl başı Yılbaşı
Baş sağlığı Başsağlığı
Baş ucu Başucu (yön anlamında)
Başucu Baş ucu kitabı
Satırbaşı Satır başı

 

“İç”, “dış”, “sıra” ve “öte” ekleri aldığı için en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler:

 

Yanlış Doğru
Yurtiçi Yurt içi
Çevrimiçi  Çevrim içi
Öte beri Öteberi
Ardısıra  Ardı sıra
Aklısıra Aklı sıra
Fizik ötesi Fizikötesi

 

“Ev” eki almış yazımı karıştırılan kelimeler:

Yanlış Doğru
Kitap evi Kitabevi
Huzur evi Huzurevi
Polis evi  Polisevi
Dağevi Dağ evi

 

Emir kipi ve “-miş”, “-mış”, “-dı”, “-di”, “-maz”, “-mez”, “-ar”, “-er”, “-an”, “-en” ekleri almış sıklıkla yazımı karıştırılan kelimeler:

 

Yanlış Doğru
Can kurtaran Cankurtaran
Çalarsaat Çalar saat
Akar yakıt Akaryakıt
Vurdum duymaz Vurdumduymaz
Koşaradım Koşar adım
Okur yazar Okuryazar
Miras yedi  Mirasyedi

 

Batı kökenli kelimelerde yazımı karıştırılan sözcükler

Batı kökenli kelimelerde yazımı karıştırılan sözcükler

Yanlış Doğru
Akrostij Akrostiş
Antıreman Antrenman
Entellektüel Entelektüel
İnsiyatif İnisiyatif
Döküman  Doküman
Orjinal  Orijinal
Stajer Stajyer
Şovalye Şövalye
Sömestır Sömestir

 

Yazımı karıştırılan kelimeleri doğru yazmak Türkçe'ye verilen önemin bir göstergesi oluyor. Bununla birlikte yaşam boyu Türkçe yazım kurallarına hakim, profesyonel ve saygın metinler oluşturmaya yardımcı oluyor. Ayrıca sınavlarda öne geçmeni, Türkçe testlerinde daha yüksek puanlar almanı da sağlıyor. Bu sebeplerden ötürü sen de yazımı en çok karıştırılan kelimelerin doğrusunu öğrenerek hem sınavlarında öne geçebilir hem de yaşam boyu Türkçe yazım kurallarına hakim metinler yazabilirsin.

 

Benzer İçerikler