Waldorf Yaklaşımı Nedir?

  • 01.09.2022

Günümüzde eğitim süreçlerinin öğrenci merkezli olarak sürdürülmesine öncelik tanınıyor. Öğretmenlerin öğrencilere rehberlik ettiği bu eğitim biçiminin öğrenme süreçlerine olumlu katkılar sağladığı biliniyor. Waldorf yaklaşımı da öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarından biri olduğu için etkileşimli öğrenme süreçlerini destekliyor.

Ünlü sanatçı, filozof ve bilim insanı Rudolf Steiner tarafından temelleri atılan bu yaklaşımın ilkelerini öğrenmek ister misiniz? Waldorf yaklaşımını eğitim uygulamalarına nasıl yansıtacağınızı öğrenerek verimli bir eğitim ortamı oluşturabilirsiniz. 

 

Waldorf Yaklaşımı Nedir?

Waldorf Yaklaşımı Nedir?

Rudolf Steiner'ın kurucusu olduğu bu yaklaşım, ezoterik bilim olarak da adlandırılan antropozofi ilkeleri ile şekillenen bir eğitim sistemi olarak tanımlanır. Waldorf felsefesi, öğrencinin eğitim süreci boyunca aktif olarak rol almasını öngören bir anlayışı savunur. Bu eğitim felsefesinin amacı eğitimi sanata dönüştürmektir. Waldorf anlayışına göre her öğrenci öğrenmeye karşı içsel bir motivasyona sahiptir. Önemli olan öğretmenin öğrenciyi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda motive etmesidir. Bu doğrultuda yönlendirilen öğrenci, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulur. Bu yaklaşım eğitim sürecini daha keyifli hale getirir.

Waldorf eğitim sistemi ile öğrenci akademik başarı seviyesine göre belli kategorilere ayrılma kaygısı gütmeyen ve rekabetçi olmayan bir eğitim ortamıyla buluşabilir.

Waldorf Eğitim Sistemi Sanatla İç İçedir

Waldorf Eğitim Sistemi Sanatla İç İçedir

Yeni nesil eğitim sistemleri içerisinde popüler bir yere sahip bu yaklaşım, öğrenciyi merkeze alır ve eğitimi sanatla bütünleştirir. Bu eğitim felsefesine göre sanat yalnızca bir müfredat dersi değildir. Sanat, eğitim ve öğretim süreçlerinin tüm aşamalarında yer alması gereken temel bir bileşendir. Peki, Waldorf eğitimi nedir? Nasıl uygulanır?

Waldorf yaklaşımında geleneksel eğitim anlayışının aksine rekabetten uzak bir eğitim ortamı oluşturulur. Bu sistemde öğrenciler belli bir eğitim kurumuna girebilmek için sınavlara tabi tutulmaz. Ayrıca arkadaşlarını rakip olarak görmez. Arkadaşları onlar için iş birliği içerisinde oldukları ortaklardır. Tüm öğrenciler bir ekiptir ve ortak bir amaca yönelik eğitim alırlar. Bu doğrultuda deneyimlerden yararlanarak hayata hazırlanırlar.


Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımları, sosyal yenilenme ve toplumsal iyileşmenin kapısını aralar. Waldorf yaklaşımı tüm bu olumlu gelişmeleri destekleyebilen bir anlayışa sahiptir. Waldorf sistemine göre okul sadece eğitim sürecinde yararlanılan bir simülasyon olmamalıdır. Okul, hayatın içinden bir parça olarak görüldüğünde öğrencilerin öğrenme süreci de olumlu yönde etkilenecektir. Bu açıdan eğitim sürecinde yapılan etkinliklerin öğrencilere gerçek deneyimler sunması gerekir. Etkinliklerin temelinde sanat ve doğa ögelerine yer verilmelidir.

 

Farklı Yaş Grupları İçin Waldorf Eğitimi

Farklı Yaş Grupları İçin Waldorf Eğitimi

Waldorf eğitim anlayışının farklı yaş grupları için tercih edilebilmesi önemli bir avantajdır. Okul öncesi dönemden ortaöğretimin sonuna kadar bu felsefeden yararlanabilirsiniz. Okul öncesi dönemlerde yaratıcı bloklar, yapboz oyuncakları, bez bebekler, doktor ve tamir seti gibi oyuncaklar Waldorf eğitiminde kullanılabilir.

İlkokul döneminde öğrencilerin görev bilincini canlı tutacak ve iş birliği yapmalarını öğrenmelerini sağlayacak oyunlar kurulabilir. Daha büyük yaş gruplarında ise eğitim süreci sınav stresinden uzak ve öğrenci odaklı olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süreçlerinde tiyatro gibi sanat dalları temel alınarak öğrencilerin hayatı deneyimlemesini ve empati yapmasını kolaylaştırabilirsiniz. Bireyi çok yönlü olarak ele alan Waldorf sistemi ile öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarından destek alabilir; öğrenme sürecini olumlu yönde etkileyebilirsiniz. 

 

Benzer İçerikler