Stem Etkinlikleri Nedir? Stem Etkinliği Örnekleri

Stem Etkinlikleri Nedir? Stem Etkinliği Örnekleri

  • 18.05.2024

STEM; Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir eğitim yöntemidir. Bu teknikle öğrencilerin problemleri tanımlama, soru sorma, çözüm üretme ve kanıtlara dayalı örnek sunabilme becerilerini kazanması sağlanır.

Öğrencilerin sorgulayan ve sorunlara çözüm arayan yönlerini geliştirmek için, STEM eğitim tekniklerini uygulayabileceğiniz pek çok etkinlikten yararlanabilirsiniz. Etkileşimli ve öğrenci merkezli ilkeleri temel alan STEM tekniğiyle ilgili temel bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

STEM Etkinliği Örnekleri

Çocuklar STEM yönteminden yararlanabilecekleri müfredat dersleriyle ilkokul ve ortaokul döneminde tanışır. Ancak okul öncesi yaş gruplarında da STEM etkinlikleri için verimli başlangıç yapılabilir. Oyun süreçlerine dahil edilen bilim, teknoloji, matematik ve mühendisliğe dair temel bilgiler keyifli bir öğrenme ortamı oluşturabilir. Öğrencilerin merak duygusunu uyandıran bu bilgiler, gelecekteki ilgi alanlarının şekillenmesine de yardımcı olur. Bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik uygulamaları içeren etkinlikler düzenlemek için pek çok simülasyon örneğinden yararlanabilirsiniz. Farklı yaş gruplarına göre uyarlanmış simülasyonlar eğitim sürecini daha keyifli hale getirmeyi sağlar.

Ağaç yaşı tespit kiti, ağırlık merkezi belirleme seti, fotosentez deney kiti, altın oran cetveli ve robot yapım setleri gibi araçlar çocukların sorgulama yetilerini geliştirmeyi sağlar. Öğrencilerin fen bilimleri konusunda temel bilgileri eğlenerek öğrenmesi için bu tür setlerden yararlanabilirsiniz. Temel matematiksel becerilerin gelişmesi içinse sayılarla oynanan oyunları öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Öğrencilerin gruplar halinde ya da tek başına STEM eğitim etkinlikleri yapmasını teşvik etmek öğrenme sürecini daha keyifli hale getirir. Böylece müfredat konuları daha iyi anlaşılabilir. Yaş gruplarına uygun STEM etkinlikleriyle öğrencilerin çağın koşullarına uyum sağlayan aktif bir düşünce yapısı geliştirmesine katkıda bulunabilirsiniz.

STEM Etkinlikleri Nedir?

STEM Etkinlikleri Nedir?

Matematik, fen ve teknoloji dersleri kapsamında düzenleyebileceğiniz STEM ile ilgili etkinliklerde farklı bilim dallarının simülasyonlarından yararlanabilirsiniz. İlkokul ve ortaokul çocuklarının anlayabileceği özelliklere sahip kit ve setler bilimsel konuların keyifle öğrenilmesini sağlar. Öğrencilerin bilim dallarına dair konuları öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla onlara çeşitli simülasyonlar oluşturmaları için ödev verebilirsiniz. Örneğin; doku ve organ sistemlerini yansıtan maketler yapmak hem el becerilerini geliştirebilir hem de anatomik bilgilerin kalıcı bir şekilde öğrenilmesine yardımcı olabilir.

Grup halinde yapılması istenen STEM etkinlikleri, öğrenciler arasındaki iletişimi ve iş birliğini de güçlendirmek için önemlidir. Bilim şenlikleri bu tür beceri ve deneyimlerin kazanmak için ideal bir ortam oluşturur. Pek çok kit, simülasyon ve maketin sergilenebildiği bu şenlikler, STEM etkinliklerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlar. Böylece öğrencilerin mühendislikten matematiğe kadar farklı alanlarda bilgiler edinebilmesi için etkileşimli bir eğitim ortamı oluşturulur. Eğlenerek öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, edindikleri bilgileri günlük deneyimleriyle harmanlayarak kalıcı bir şekilde öğrenebilirler.

STEM Etkinliklerinin Okul Öncesinde Uygulanması

Okul öncesi yaş gruplarının keyif alacağı çok sayıda STEM etkinliği örneği vardır. Bu yaş grubunun yeni şeylere ve öğrenmeye olan hevesi mühendislik, matematik, bilim ve teknoloji konularında temel bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırır. Basit bir şekilde uygulanabilecek bu etkinlikler ile çok sayıda kazanım elde edilebilir.

Okul öncesi yaş gruplarının boş bir kibrit kutusuna çeşitli sayılarda nesneler koymasını isteyebilirsiniz. Böylece öğrenciler minik nesneleri aramaya başlayacaktır. Bu da merak ve keşfetme duygusunu tetikleyecektir. Bu etkinlikler aynı zamanda matematiği de sevdirebilir. Öğrencileri yaratıcı düşünmeye teşvik etmek için onlardan balon, kağıt ve ip gibi nesnelerle roket yapmalarını isteyebilirsiniz. Bu tür uygulamalar, okul öncesi yaş grubuna tasarım ve mühendislik konusunda fikir verecektir.

Ucu açılmamış iki kalemi lastikler ve bantlarla birbirine tutturarak bir çark elde edebilirsiniz. Bu çarkı yapan öğrenciler el becerilerini geliştirebilirler. Aynı zamanda mekanik ve mühendislik konusunda güzel bir deneyim kazanabilirler. Ayrıca su dolu bir kova içerisine ağız kısmına bir eldiven geçirilmiş bir şişe koyabilirsiniz. Eldiveni bantla iyice tutturmanız gerekir. Şişeyi her bastırdığınızda eldiven içerisine hava dolarak selam veren bir el figürü oluşmasını sağlar. Bu basit ve eğlenceli uygulama, öğrencilerin doğa bilimlerine ilgi duymasına yardımcı olur.

İlkokul Dönemi için STEM Etkinlikleri

İlkokul Dönemi için STEM Etkinlikleri

İlkokul öğrencileri, STEM etkinleriyle eğlenerek öğrenebilir. Bu yaş grubundaki öğrencilere birkaç hafta süren ve gözlem yapmayı gerektiren proje ödevleri verebilirsiniz. Bu sayede eleştirel düşünme yetisinin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Matematik ve fen bilimleri gibi farklı branşlar için keyifli ve öğretici STEM etkinlikleri uygulanabilir.

Doğa gözlemciliği projeleri ilkokul öğrencilerinin ilgi ve dikkatle takip edeceği etkinlikler arasındadır. Öğrencileri doğayı ve hayvanları gözlemlemeye teşvik ederek onların bazı sorular üzerinde düşünmesini sağlayabilirsiniz. ‘'Bazı hayvanları soğuk havalarda neden göremeyiz? Sonbaharda doğada ne gibi değişiklikler fark ettiniz?'' gibi sorular fen ve doğa bilimlerine karşı ilgiyi artırmaya yardımcı olur. Bu süreçte öğrencileri bitki yetiştirme konusunda gözlem yapmaya da teşvik edebilirsiniz. Bitkilerden kesit alma ve tohum çimlendirme uygulamaları, öğrencilerin doğa sevgisini de canlı tutar. Bitki yetiştirme uygulamaları aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramının anlaşılmasına yardımcı olur.

Bu yaş grubunun mühendislik ve matematik alanında güzel başlangıçlar yapmasını sağlamak için puzzle ve LEGO projeleri idealdir. Akıl yürütme, sorgulama ve inovasyon konusunda pek çok fayda sağlayan bu projeler, ilkokul öğrencilerinin robot ve motorlu sistemler oluşturma konusunda fikir edinmesini kolaylaştırır. Uygun yönlendirmeler doğrultusunda öğrencilerden ışıklı, sesli ve hareketli robotlar tasarlamasını isteyerek öğrenme sürecini destekleyen STEM etkinlikleri yapabilirsiniz.

Ortaokul Öğrencileri için STEM Uygulamaları

Ortaokul öğrencileri, fen ve teknoloji derslerine aşina oldukları için STEM etkinliklerini ilgiyle takip edebilirler. Bu yaş grubu için özel olarak hazırlanmış etkinlik setleri mühendislik, matematik, bilim ve teknoloji konularında farklı seviyelerde eğitim içerikleri sunar. Ortaokul öğrencilerine STEM etkinlikleri hazırlarken mühendislik ve fen bilimleri konusunda fikir verebilecek mancınık projelerinden destek alabilirsiniz. Mancınık tasarımları yapmak, öğrencilerin fizik kanunlarını anlamasını kolaylaştırır. Nesnelerin nasıl düştüğünü ve yer çekimi kuvvetinin bu düşüşe etkisini gösteren çok sayıda maket yapılabilir. Maket yapmak öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladığı gibi fen ve teknoloji derslerinin deneyimlenerek öğrenilmesine yardımcı olur.

Basit elektrik devrelerinin işleyişini gösteren kitler, şifreli dilleri içeren oyunlar ve sayısal bulmacalar ortaokul öğrencilerinin ilgisini çekebilir. Vinçler, çarklar ve basit makinelerin çalışma düzenini gösteren diğer maketler fizik bilimine duyulan ilgiyi artırabilir. Elektrik enerjisini ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüren kitler fen bilimleri konusunda kalıcı öğrenmeyi destekler. Öğrencilerin sayısal bilimleri eğlenerek öğrenmesi için eğitim seviyesine uygun maket ve kitler kullanılabilir. Bu tür STEM etkinliklerinin gruplar halinde sürdürülmesini sağlayarak öğrenciler arasındaki iletişimin güçlenmesini de sağlayabilirsiniz. STEM etkinlikleri kalıcı ve etkili öğrenmenin temellerini atmaya da yardımcı olur. Öğrencileri tasarımlar yapmaya ve kritik düşünmeye teşvik ederek sorgulayan nesillerin yetişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

STEM Etkinliklerinin Önemi

Öğrencilerin eğitim seviyesine göre pek çok STEM etkinliği bulunması önemli bir avantajdır. STEM eğitimi günlük yaşamın bir parçasını oluşturur. Bunun bilincinde olan eğitimciler, öğrencilerin bilgi birikiminde sağlam temeller oluşmasına yardımcı olmak için STEM tekniklerinden daha fazla yararlanmalıdır. Günümüzde artan rekabet ortamı eğitim dünyasına da yansır. Öğrencilerin sorgulayan ve problem çözme yetisi gelişmiş bireyler olabilmesi için STEM tekniklerinden yararlanmak oldukça etkilidir. Gerçek hayatla iç içe deneyimlenebilen STEM bilgileri öğrencilerin ufkunu genişletmek için ideal uygulamalar sunar. 

Benzer İçerikler