Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

 • 01.09.2022

Eğitim, insan yaşamına ve davranışlarına olumlu değişiklikler getiren aşamalı bir süreçtir. Eğitim çalışma yoluyla bilgi edinme olabildiği gibi, bilgiyi talimatlar ya da bir başka yapılandırılmış yöntemle aktarma süreci olarak da tanımlanabilir. Bireyin muhakeme ve hedefe ulaşma becerisinde kalıcı bir gelişme yaratır. Siz de çocuklarınızın akademik başarısında önemli bir yere sahip olan formal ve informal eğitimin ne olduğunu merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim.

Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

Eğitim çeşitleri formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere 2’ye ayrılır. Formal eğitim de kendi içinde 2 ana başlık halinde incelenir:

 • Örgün eğitim 

Örgün eğitim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen müfredata bağlı olarak ve resmi okullarda verilen eğitimdir.

 • Yaygın eğitim

Yaygın eğitim yine MEB’e bağlı özel kurslar, dershaneler, halk eğitim merkezi ve/veya hizmet içi eğitim kursları tarafından düzenlenen eğitimlerİ kapsar.

Bu noktada özellikle “Formal ve informal eğitim nedir?” soruları hakkında kısaca bilgi edinilmesi ve aralarındaki farklardan bahsedilmesi önemlidir (1). 

Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

Önce “Formal eğitim nedir?” sorusunun cevabını inceleyelim. Formal eğitim,  diğer bir deyişle resmi eğitim terimi, öğrencilerin ilköğretimden, hatta anaokulundan üniversiteye kadar uzanan mesleki ve/veya teknik eğitimleri için özel olarak yapılandırılmış eğitim sisteminin tamamını anlatmak için kullanılır.

Formal eğitimin özellikleri şunlardır(2):

 • Formal eğitim, genellikle öğrenciler tarafından edinilen öğrenme ve yeterliliklerin çeşitli yöntemlerle değerlendirilme sürecini kapsar. 
 • Formal eğitim öğrenciye özel, bireysel ihtiyaç ve tercihlere uyum sağlamaya çok da açık olmayan standart hazırlanmış bir programı ya da müfredatı temel alır.
 • Formal eğitim tamamlandığında çoğu kez öğrencinin eğitim aldığına dair resmi belgelendirme yapılır. (Diploma, sertifika vs.)

İnformal eğitim terimi ise bireyin kendi çevresindeki eğitsel faaliyetlerden, kaynaklardan ve günlük deneyimlerden edindiği çeşitli tutum, beceri ve bilgileri ifade etmek için kullanılan bir tanımlamadır. İnformal eğitim, bireyin yaşam boyu öğrenme sürecini ifade eder. İnsanlar ailelerinden, çevrelerinde yaşayan komşularından, gittikleri kütüphanelerden ve sanat ortamlarından çeşitli şeyler öğrenirler. Ayrıca bireyler iş yerlerinde çalışırken ya da boş zamanlarında oyun oynarken, kitap okurken, spor yaparken de pek çok farklı bilgi ve beceri edinir. 
 

İnformal eğitimin başlıca özellikleri şunlardır:

 • İnformal eğitim kapsamında insanların bilgi edindiği kaynaklar şunlardır(4):

 • Kitle iletişim araçları,
 • Oyunlar,
 • Filmler,
 • Müzikler ve şarkılar,
 • Televizyon programlarından tartışmalar,
 • Belgesel programlar gibi kaynaklardır.  
 • Bu tip öğrenme yöntemi plansız ve yapılandırılmamıştır.
 • İnformal eğitimin belli bir zaman aralığı yoktur ve çok uzun süren bir dönemi kapsayabilir.
 • İnformal eğitim sonucunda resmi belgelendirme yapılmaz.

Sonuç olarak eğitim bireyleri doğruyu ve yanlışı ayırt etmek için teşvik ettiği gibi, diğer bireylerle ilişki kurarken onların anlaşılmasına ve kişinin kendini ifade etmesine yarayan çok önemli bir kavramdır. Eğitim bireylerin ilerleyen zaman içinde daha yenilikçi ve sorun çözücü hale gelmeleri için gereken yetenek ve fikirlerini geliştirmesini sağlaması açısından sürdürülebilir en etkin çözümlerden biridir. Siz de çocuğunuzun akademik alanda başarılı olabilmesi adına, formal eğitime verdiğiniz desteğin yanı sıra informal eğitimini de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

Kaynaklar: 

https://examplanning.com   (1)

https://www.differencebetween.com   (2)

https://www.ilearnlot.com   (3)

https://www.througheducation.com   (4)

 

Benzer İçerikler