En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri Örnekleri

En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri Örnekleri

 • 25.10.2022

Toplumdaki dezavantajlı grupların seslerini duyurmak, ihtiyaçlarını karşılamak ya da bazı toplumsal konular hakkında farkındalık oluşturarak olumlu bir etki yaratmak amaçlarıyla kişiler ve/ veya kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerine her gün bir yenisi ekleniyor. Günümüzde sosyal sorumluluğun artan önemi, pek çok farklı şirketin ve toplumun her kesiminden bireylerin farklı sosyal sorumluluk projeleri oluşturmasını ve desteklemesini teşvik ediyor. Özellikle Y ve Z kuşağı gibi genç nesillerin değişen talepleri iletişim alanında da sosyal sorumluluk projelerinin önemini artırıyor. 

Peki iyi bir sosyal sorumluluk projesi nasıl oluşturulur? Bu sorunun cevabını irdelemek için ülkemizdeki en iyi sosyal sorumluluk projelerini yakından inceleyelim. 

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal sorumluluk, şirket, grup ya da bireylerin topluma yarar sağlayacak projeler oluşturmasıdır. Ahlaki bir yükümlülük olan sosyal sorumluluk aslında bir vatandaşlık görevidir.  Bireylerin eylemlerinin tüm topluma fayda sağladığı faaliyetlerin tümü sosyal sorumluluk olarak adlandırılabilir. Örneğin, sosyal sorumluluk kapsamında bir şirket karbon emisyonlarını azaltmak için üretim sürecini değiştirebilir.

Sosyal sorumluluk etik kavramıyla yakından ilişkilidir. Etik, bir dizi ahlaki ilkeye dayanır. Özellikle insanları veya çevreyi etkileyen kararlarda eylemlere etik kurallar dâhil edilmelidir. Sosyal sorumluluk projelerine katılmak, kurum veya kişilerin toplum ve çevre çıkarlarını koruyarak adım atmalarını gerekli kılar.

Sosyal sorumluluğu benimsemenin temel yolları arasında; hayırseverlik, gönüllülüğün teşvik edilmesi, etik çalışma uygulamaları ve çevresel değişiklikler yer alır. Topluma fayda sağlamak ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak sosyal sorumluluğun başlıca yararları arasındadır. Diğer faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişisel olarak topluma faydalı olduğuna dair tatmin duygusu uyandırır.
 • Bir bütün olarak toplum için iyiliğe yol açar.
 • Bireylerin topluma dâhil olmasını sağlar.
 • Farklı gruplar arasında kabulü teşvik eder.
 • Olumlu bir izlenim yaratır.

En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri

En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri

Çocuk Tiyatrosu – Eti

Çocuk tiyatrosu sosyal sorumluluk projesi, çocukların hayatlarına yeni bakış açıları sunarak yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. Türkiye ve KKTC’de birçok ili dolaşan Eti Çocuk Tiyatrosu,  binlerce çocuğu tiyatroyla buluşturmayı başarır. 12 yıldır süren proje, yeni hedeflerinin tüm köylere ulaşmak olduğunu belirterek çocuklara en güzel anları yaşatmayı hedefler.

Temiz Tuvalet - Opet

Tuvalet hijyeniyle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan başarılı proje, geniş kitlelere ulaşmayı başarır. Öncelikle Opet istasyonlarında başlayan Temiz Tuvalet sosyal sorumluluk projesi köylere, kasabalara, öğrencilere, velilere ve öğretmenlere kadar uzanmayı başarır.

Dijitalde Hayat Kolay - Türk Telekom

Habitat Derneği ve Türk Telekom tarafından ortak yürütülen bu proje, dijital teknolojiye herkesin erişebilmesini amaçlar. Dijitalde Hayat Kolay, internet kullanımına erişimi olmayan insanların internete erişebilmesini bu sayede ekonomiye katılımını teşvik eder. Kapsamıyla Türkiye’de iş modellerine örnek oluşturan ilk proje olma özelliğine sahiptir. Ekonomik yönden büyüme ve toplumun kalkınması için atölyeler yapılması planlanan proje son derece yenilikçidir. Türk Telekom tarafından 81 ilde 10 bini aşkın kadın girişimciye hibe ve mentorluk desteği verilmesi planlanan proje, kadınları destekleyen bir çizgiyle yola koyulur. 

Sokakta İlk Adımlar – Renault

Anlamlı proje, çocukların trafikteki risk ve tehditlerin farkına varması amacıyla çocuklara trafikte kendilerini korumayı öğretmeyi amaçlar.  çocukların güvenli ve faydalı davranışlar edinmesini hedefleyen Sokakta İlk Adımlar projesi, ilköğretim okullarında yol güvenliğiyle ilgili eğitimler verir. Total Oil tarafından da maddi destek sağlanan proje Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla okullarda başarıyla yürütülür.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi  - Koç

Öğrencilerin meslek liselerini seçme oranlarında artış sağlamayı hedefleyen bu proje, meslek liselerinin yetiştirdiği mezunların ne denli önemli olduğunu vurgular. Yıllar ilerledikçe popülerliğini kaybeden meslek liselerinin tercih oranları düştükçe yetiştirdiği mezun sayısı da azalmaya başlar. Bu nedenle sektörde ara eleman sıkıntısı yaşanır. Bu sıkıntıların önüne geçmek için Koç Grubu tarafından meslek liselerine giren öğrencilerin burslarla desteklenmesi ve staj olanaklarının artırılması hedeflenir. Amaç, sektörde bilgili ve tecrübeli teknik elemanların yetiştirilmesidir.

Baba Beni Okula Gönder - Aydın Doğan Vakfı

Bu proje ekonomik sıkıntılar, aile baskısı ve benzeri sebeplerle okula gidemeyen kız çocuklarının yeniden okul hayatına kazandırılmasını teşvik eder. Büyük bir farkındalık oluşturan proje, Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülür. Yüksek sayılara oluşan destekleyicisiyle çağımızın en iyi kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olmayı başarır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Hangi Alanlarda Yapılabilir?

Sosyal Sorumluluk Projeleri Hangi Alanlarda Yapılabilir?

Sosyal sorumluluk projeleri toplumu ve bireyleri etkileyen birçok alanda yapılabilir. Sosyal sorumluluk, çevre koruma çabaları, etik çalışma uygulamaları, hayırseverlik ve gönüllülüğü teşvik eden faaliyetleri içerir. Yaygın olarak yürütülen; ağaç dikme projeleri, geri dönüşüm kutularının konulması, trafiğin ve daha fazlasının yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için uzaktan çalışmaya izin verilmesi gibi uygulamaların çevreye fayda sağlaması amacıyla yapılması planlanır. 

Sosyal sorumluluk projelerinin ortak özellikleri şu şekilde listelenebilir:

 • Ahlaki değerlere dayanmalıdır.
 • Topluma fayda sağlamalıdır.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri aşağıda belirtilen pek çok alanda uygulanabilir. Bunlar:

 • Etik Sorumluluklar
 • Ekonomik Sorumluluklar
 • Hayırsever Sorumluluklar
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Eğitim
 • İnsan Hakları
 • Engelli Bireyler ve kimsesiz çocuklar
 • Yoksulluk ve sağlık

İş dünyasında sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk olarak bilinir. Şirketler açısından sosyal sorumluluk projeleri, şirketlerin toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak bu ihtiyaçlara ulaşabilmeleri onları desteklediği faaliyetleri içerir. Şirketlerde uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Çalışanların moral ve motivasyonlarının yükselmesini sağlar.
 • Çalışma kültürünü geliştirir.
 • Firmanın uzun vadeli çıkarlarını korur. Marka bilinirliği yaratır.
 • İşletmeyi sosyal sorunlardan sorumlu tutar ve varlığının büyümesine katkıda bulunur.

Bireysel olarak sosyal sorumluluk tek bir projeyle sınırlı değildir. Bu açıdan siz de birçok sosyal sorumluluk projesini destekleyerek dünyada görmek istediğiniz değişimin yaratıcılarından olabilirsiniz.

Benzer İçerikler