En Çok Tercih Edilen Sayısal Bölümleri ve Meslekleri

En Çok Tercih Edilen Sayısal Bölümleri ve Meslekleri

 • 11.08.2022

Lisedeki alan tercihi sayısal olan öğrenciler üniversite sınavına da aynı alandan giriyorlar. Fen bilimlerinden sağlık bilimlerine, tıptan mühendisliğe varan geniş bir skalaya sahip olan sayısal bölümler mezunlarına oldukça çeşitli meslek seçenekleri sunuyor.

Sen de sayısal öğrencisiysen ve tercih edebileceğin bölümleri yakından tanımak istiyorsan detaylı bilgiye yazımızdan ulaşabilirsin.

Sayısal Bölümler Nelerdir?

Sayısal Bölümler Nelerdir?

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavlarında matematik, fizik, kimya ve biyoloji sorularının katsayısının diğer alanlara göre daha yüksek olacak şekilde hesaplandığı “SAY” puan türünden sınava giren adaylar, sayısal bölümler tercih edebilir. Bu puan türü ile öğrenci alan lisans bölümleri; çoğunlukla fen, tıp, sağlık bilimleri, mühendislik, hemşirelik, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde yer alır.

Adayların yalnızca üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT'ye girerek tercih edebileceği sayısal ağırlıklı önlisans bölümleri de bulunur. Bu bölümlerde eğitimler genellikle üniversitelerin “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu” biriminde verilir. Sayısal derslerin ağırlıkta olduğu bölümleri tercih etmek isteyen öğrenciler, sınavlara ağırlıklı olarak matematik ve fen bilimleri ile hazırlanmalıdır.

Temel Mühendislik Fakültesi Sayısal Bölümleri

Matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji testlerinde başarılı olan öğrenciler, üniversite sınavındaki doğru cevap sayısına göre sayısal ağırlıklı, 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerini tercih edebilir. Sayısal bölümler taban puanları, üniversiteye ve o yıl sınava giren adayların ilgili testlerdeki başarısına göre değişir. Bununla birlikte tüm üniversitelerin müfredatları birbiriyle benzer olur. En çok tercih edilen ve yüksek puanla öğrenci kabul eden üniversite sayısal bölümler, mühendislik fakültesinde yer alır. Mühendislik fakültesi bölümlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Bilgisayar Mühendisliği: Öğrenciler matematik, bilgi bilimi, mühendislik yönetimi konusunda temel bilgiler edinir. Hem donanım hem de yazılım açısından işleme sistemlerinin çalışma ilkelerini anlama ve değer verme kapasitesi geliştirir. 
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Elektrik-elektronik mühendisliği, modern toplumda kullanılan teknolojinin çoğunun arka planında çalışan optik, sinyal işleme, kontrol ve iletişim gibi disiplinleri kapsar. Müfredat, elektronik devreler, katı hal elektroniği, elektromanyetik, optik, lazer, dijital sinyal işleme ve iletişim ağları derslerini içerir. 
 • Endüstri Mühendisliği: İnsanları, ekipmanları ve malzemeleri içeren sistemlerin tasarımını, analizini ve bunların iş yerindeki etkileşim ve performanslarını içerir. Bir endüstri mühendisi, tanımda yer alan verileri toplar ve işletmelerin hedeflerini en iyi şekilde ilerleten kararları almak için alternatifler geliştirir.
 • İnşaat Mühendisliği: Ulusal altyapının düzenlenmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi bölümün ilgi odakları arasında yer alır. Öğrenciler ulaşımdan su kalitesi ve deprem hazırlığına kadar esnek sistemler, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler, sağlıklı ortamlar sağlamak konusunda yetiştirilir.
 • Tekstil Mühendisliği: Bölümde tekstil ürünlerindeki yeni malzeme türlerini oluşturmak için hem doğal hem de sentetik ürünleri test etmek ve geliştirmek üzerine eğitimler verilir. Ürünlerin geliştirilmesi için matematik ve fen bilimleriyle temellenen analiz yöntemleri uygulanır. 
 • Su Ürünleri Mühendisliği: Kaynakların verimli kullanımı için yüksek teknoloji su ürünleri çiftlikleri, çoğaltma merkezleri, kuluçkahaneler ve balık çiftliği gibi konularda eğitimler verilir. Balıkçılık kaynakları ve operasyonlarını iyileştirmek, sürdürülebilirliği desteklemek üzerine çalışmalar yapılır.
 • Ziraat Mühendisliği: Çevresel sorunları gidermek ve faaliyetleri geliştirmek için yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitimleri içerir. Makine bileşenleri, tarım makinelerinin güvenlik ve performansları, sürdürülebilir çevre, bitki bilimi gibi konular ders müfredatına dahildir. 
 • Fizik Mühendisliği: Öğrenciler, modern teknoloji ve teknolojik süreçlerin altında yatan fiziksel ilkeleri inceler. Matematik, fizik ve mühendislik derslerinin kombinasyonu olan eğitimler müfredat dahilindedir. Kuantum mekaniği, lazer optiği ve nanoteknoloji dersleriyle mezunların ileri düzeyde problem çözme, matematiksel, analitik ve soyut düşünme yeteneklerini kazanması hedeflenir.

Son Yıllarda Popüler Olan Mühendislik Fakültesi Sayısal Bölümleri

Son Yıllarda Popüler Olan Mühendislik Fakültesi Sayısal Bölümleri

Doğal kaynakların tükenmesi sebebiyle son yıllarda yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik üzerine çalışan mühendislik fakültesi bölümlerine ilgi artmıştır. Ayrıca gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünyayla da yazılım ve siber güvenlik gibi alanlar da yükselişe geçmiştir. Teknolojiyle birlikte çalışan genetik mühendisliği gibi bilim dalları da son yılların popüler alanları arasındadır. Aşağıda son yıllarda en çok tercih edilen mühendislik fakültesi sayısal bölümler listelenmiştir:

 • Biyomedikal Mühendisliği: Mühendislik ile tıp ve biyoloji alanlarının harmanlanmış halidir. Mezunlar görüntüleme teknikleri, protez ve ortezler, implantlar, yapay organlar, biyomalzemeler gibi konularda bilgi sahibi olur. Ayrıca tıp etiği hakkında eğitimler alır.
 • Genetik Mühendisliği: Genetik mühendisliği, bir organizmanın genetik yapısını inceleyen, DNA'yı çıkararak veya ekleyerek değiştiren teknolojileri araştıran bilim dalıdır. Bölümde biyoteknoloji, moleküler biyoloji, immünoloji, moleküler teknikler, biyofizik, gen tedavisi dersleri işlenmektedir. 
 • Yazılım Mühendisliği: Sayısal bölümler sıralama ve puanları son yıllarda yükselişe geçen yazılım mühendisliği, algoritma tasarım ve analizi, veri iletişimleri, işletim sistemleri, programlama dilleri, robotik ve makine öğretimi konularında eğitimlerin verildiği lisans programıdır.
 • Jeoloji Mühendisliği: Jeoloji ve mühendislik disiplinlerini birleştiren jeoloji mühendisliği dünyayı, kökenlerini, bileşimini ve evrimini inceler. Jeoloji mühendisleri, tesislerin ve altyapının sürdürülebilir tasarımı, çevreye karşı sorumluluklar, alternatif enerji üretimleri, jeosistemlerin kullanılması gibi pek çok alanda çalışır. Sürdürülebilir mühendislik ilkelerini kullanarak problemleri çözer. Sel, toprak kayması, deprem gibi doğal olarak meydana gelen olaylara karşı çevrenin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapar.
 • Çevre Mühendisliği: Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve iyileştirmesi konularında çalışan bilim dalıdır. Halk sağlığının korunması, çevre dostu tesislerin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin desteklenmesi gibi konularda öğrencilere temel bilimler ve mühendislik bilimleri çevresinde eğitimler verilir.
 • Meteoroloji Mühendisliği: Hava bilimi, hava durumu tahmini, atmosferin korunması gibi çeşitli alanlarda araştırmalar yapar. Atmosfer, atmosferin okyanus ve biyosfer ile etkileşimlerinin analizi, yerel veya bölgesel hava kirliliği sorunları, küresel ısınmanın gezegen üzerindeki etkileri, sert hava koşullarının etkileri, hava ve iklim üzerindeki insan etkisi bu alanın konularıdır. 
 • Maden Mühendisliği: Maden kaynaklarının güvenli şekilde ekonomi ve çevreye kazandırılması, işlenmesi, pazarlanması ve finansal yönetimini inceler. Doğal minerallerin topraktan çıkarılması ve minimum çevresel etki ile kullanıcı dostu formlara dönüştürülmesiyle ilgilenir. 
 • Orman Mühendisliği: Ormanlık alanların yönetimi, korunması, işletilmesi, hidroloji, ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmaları, yenilenebilir enerji projeleri, ormana dayalı endüstrilerin kalite kontrolü hakkında eğitimler verilir. 

Fen Fakültesi 4 Yıllık Sayısal Bölümleri

Fen Fakültesi, temel bilim eğitimlerinin verildiği üniversite birimleri arasında yer alır. Derslerin tamamına yakını fizik, kimya, matematik ve biyoloji bilimleri temelinde işlenir. Bazı Fen Fakültesi sayısal bölümleri şöyledir:

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri: Evrenin ve gök cisimlerinin etkileşimi yoluyla oluşan kuvvetlerle birlikte uzaydaki gözlemlenebilir olayların bilimsel çalışmalarının yapıldığı bilim dalıdır. Öğrenciler ay, güneş, yıldız, gezegen, kuyruklu yıldız ve asteroitleri inceler. 
 • Biyoloji: Hücreler, organizmalar ve çevreleri hakkında laboratuvar çalışmalarının yapıldığı bilim dalıdır. Organizma ve hücre tüm detaylarıyla incelenirken genetik ve kimya disiplinleriyle ortak araştırmalar yapılır. 
 • Fizik: Madde ve enerjiyi hem geleneksel hem de modern teorilerle inceleyen bilim dalıdır. Atom altı parçacıklardan görünür evrene kadar birçok bilgi bu bilimin konuları arasındadır. 
 • İstatistik: Olasılık, matematiksel istatistik, risk ve veri analizi, istatistiksel hesaplamaların yapıldığı matematik çerçevesinde işlenen derslerin ağırlıklı olduğu lisans programıdır.
 • Kimya: Mikro ve makro yapıyı, kimyasal değişim süreçleri ve fenomenleri inceleyen, maddenin bileşiminin ve davranışının bilimsel araştırmalarının yapıldığı bölümdür. 
 • Matematik: Mantık, matematiksel modelleme, deneysel tasarım, veri analizi konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı lisans bölümüdür. 

Sağlık ve Tıbbi Bilimler ile İlgili Sayısal Bölümlerde Hangi Dersler Var?

Sayısal puan türünde öğrenci alan sağlık bilimleri çerçevesinde derslerin işlendiği üniversite birimleri Tıp, Hemşirelik, Eczacılık, Diş Hekimliği fakülteleridir. Bu fakültelerdeki tüm bilim dalları artan nüfus ve sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler sebebiyle önü açık sayısal bölümler arasında yer alır. Bu alanda eğitim veren fakülte ve bölümler aşağıda sıralanmıştır:

 • Tıp Fakültesi: Nitelikli doktorlar yetiştirilmesi amacıyla 6 yıllık eğitimin verildiği programdır. Tıp fakültesinde hem klinik hem de teorik eğitimler verilir. Öğrenciler eğitimlerinin son iki yılında klinik araştırmalara başlar.
 • Hemşirelik Fakültesi: Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin klinik tecrübe edinmesinin sağlandığı, hasta bakımı, cihazların ve tıbbi ekipmanların kullanımıyla birlikte tıbbi etik derslerinin verildiği fakültedir.
 • Diş Hekimliği Fakültesi: Ağız ve diş sağlığı konusuna odaklanan, yeni nesil diş ekipmanlarının ve kullanımlarının öğrencilere aktarıldığı, ağız ve çene hastalıklarıyla ilgili eğitimlerin verildiği fakültedir. 
 • Eczacılık Fakültesi: İnsan hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde kullanılacak teorik ve teknik bilgiler verilir. Bu bilgiler doğrultusunda ileri farmakoloji ve farmasötik dersleri işlenir. İlaçların doğru kullanılması, etken maddeleri, etken maddelerin insan sağlığına etkileri fakülte müfredatında işlenen derslerin konuları arasında yer alır. 
 • Veterinerlik Fakültesi: Hayvan sağlığını etkileyen hastalıkların kontrolü, teşhisi ve tedavisi alanında çalışmaların yapıldığı fakültedir. Ayrıca fakültede hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek amacıyla araştırmalar yapılır. Bununla birlikte, hayvansal gıdaların tüketimi için hayvan sağlığı izlenerek güvenli gıda tedariği alanında çalışmalar yapılır. 

2 Yıllık Sayısal Bölümler

2 Yıllık Sayısal Bölümler

TYT puanına göre öğrenci alan 2 yıllık bölümler, tıpkı lisans programlarında olduğu gibi derslerin matematik ve fen bilimleri ağırlıklı olarak işlendiği alanları ifade eder. Bölümlerin her biri halk sağlığının, sürdürülebilir teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik öğrenci yetiştirir. Bu doğrultuda nitelikli ve alanında uzman olan mezunlar verilmesi hedeflenir. Nitelikli personel yetiştirilmesini sağlayan bu alanlar, önü açık sayısal bölümler arasında yer alır. Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı eğitimlerin verildiği 2 yıllık bölümler aşağıda listelenmiştir:

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Anestezi
 • Biyokimya
 • Diş Protez Teknolojisi
 • Diyaliz
 • Eczane Hizmetleri
 • Elektrik
 • Elektronik Teknolojisi
 • Elektronörofizyoloji
 • Evde Hasta Bakımı
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Fizyoterapi
 • Gıda Teknolojileri
 • İlk ve Acil Yardım
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Laboratuvar Teknolojisi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Odyometri
 • Optisyenlik
 • Radyoterapi
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği

En İyi Sayısal Bölümler

Önü açık olan ve iş imkanının fazla olduğu bölümler, en çok tercih edilenler arasında yer alır. Bu doğrultuda mezunların atamalarının kolaylıkla yapıldığı Tıp, Hemşirelik ve Eczacılık Fakülteleri, iş imkanı olan sayısal bölümler arasındadır. Bununla birlikte özel sektörde iş olanaklarının fazla olduğu Diş Hekimliği ve Mühendislik fakülteleri de en çok tercih edilen bölümleri içerir. İş olanakları ve tercih edilme oranları sebebiyle bu fakültelerin sıralama ve puanları yüksektir. Ayrıca, sağlık alanındaki personel ihtiyacı sebebiyle Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği gibi en çok tercih edilen 2 yıllık bölümler de öne çıkar.

Sayısal Bölümler ve Mezunların Meslekleri

Matematik ve fen bilimleri ağırlıklı alanlardan mezun olanlar, mezun olduğu programın türüne göre farklı meslek dallarına sahip olur. Sayısal önü açık bölümler 2022 listelerine göre bu mesleklerden bazıları şu şekildedir:

 • Mühendis
 • Biyolog
 • Kimyager
 • Doktor
 • Hemşire
 • Diş Hekimi 
 • Eczacı
 • Veteriner Hekim

Bazı 2 yıllık ön lisans bölümü mezunlarının meslekleri ise aşağıda listelenmiştir:

 • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 
 • Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri
 • Laborant
 • Veteriner Teknikeri
 • Odyometrist
 • Optisyen
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Benzer İçerikler