Yazımı Karıştırılan Sözcükler

Günlük konuşma dilinin etkisi, farklı yörelerin ağızları ya da yazımı yanlış öğrenilen sözcükler, Türkçe yazı dilinde pek çok sözcüğün yanlış yazılmasına sebep oluyor. Kimi zaman da dikkatsizlik, acelecilik veya bilgisizlikten kaynaklanan hatalar yazım yanlışları doğurabiliyor. Bu noktada TDK, fikir birliğine ulaşılması için bu sözcüklerin doğru yazımlarına online ya da çevrim dışı sözlüklerinde yer veriyor.

 

Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek önemli çünkü sözcüğün doğru yazımını öğrendiğinde Türkçe yazım kurallarına hakim profesyonel bir metin yazabilmek mümkün hale gelebiliyor. Aynı zamanda Türkçe yazım kurallarına hakim olmak, sınavlarda ve Türkçe testlerinde de bir adım öne geçmene yardımcı oluyor. Peki, yazımı karıştırılan sözcükler ve yanlış bildiklerinin doğruları neler, öğrenmek ister misin? 

 

Bazı sözcükler yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden ötürü ve özellikle günlük konuşma dilindeki telaffuzu yanlış olduğu için yanlış yazılabiliyor. Bunun temel sebeplerinden biri ise sessiz harflerin yerlerinin değiştirilmesi. İşte sessiz harflerin yeri değiştiğinde yazımı karışan sözcüklere örnekler:

Sessiz harflerin yerinin değiştirilmesinden kaynaklanan yazımı karıştırılan kelimeler:

Sessiz harflerin yerinin değiştirilmesinden kaynaklanan yazımı karıştırılan kelimeler:

Yanlış                    Doğru

yanlız                      yalnız

kiprik                      kirpik

yalnış                      yanlış

kirbit                       kibrit

eşki                         ekşi


Aslında birleşik yazılması gereken kelimeler, halk arasında genellikle ayrı yazılma eğiliminde. Ancak bu sözcükler TDK’ye göre mutlaka birleşik yazılmalı:

Yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında ayrı - birleşik kelimeler de sıklıkla yer alıyor

Yanlış                               Doğru

Bir kaç                              Birkaç

Hiç bir                               Hiçbir

Biran                                 Bir an

Herbir                                Her bir

Bir çok                               Birçok

Herhangibir                      Herhangi bir

Herşey                               Her şey

Bir takım                           Birtakım (herhangi anlamında)

Birtakım                            Bir takım (sayı anlamında)

Pekçok                              Pek çok

Hiçbirşey                           Hiçbir şey

Birleşik kelimeler de yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor.

En çok yazım yanlışı yapılan birleşik kelimeler

En çok yazım yanlışı yapılan birleşik kelimeler

Yanlış                               Doğru

Bilinç altı                         Bilinçaltı

Yer altı                              Yeraltı

Böbreküstü bezi            Böbrek üstü bezi

Akşam üstü                   Akşamüstü

Bazı sözcükler farklı kelimelerle birleşip birleşik kelime oluşturduğu için yanlış yazılabiliyor.


Başına veya sonuna “Baş” eki aldığı için yazım yanlışı yapılan kelimeler:

Yanlış                          Doğru

Baş öğretmen         Başöğretmen

Baş üstüne               Başüstüne

Baş hekim                Başhekim

Yıl başı                       Yılbaşı

Baş sağlığı                Başsağlığı

Baş ucu                     Başucu (yön anlamında)

Başucu                      Baş ucu kitabı

Satırbaşı                  Satır başı“İç”, “dış”, “sıra” ve “öte” ekleri aldığı için en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler:

Yanlış                     Doğru

Yurtiçi                     Yurt içi

Çevrimiçi                Çevrim içi

Öte beri                  Öteberi

Ardısıra                   Ardı sıra

Aklısıra                    Aklı sıra

Fizik ötesi               Fizikötesi“Ev” eki almış yazımı karıştırılan kelimeler:

Yanlış                      Doğru

Kitap evi                 Kitabevi

Huzur evi                Huzurevi

Polis evi                  Polisevi

Dağevi                     Dağ eviEmir kipi ve “-miş”, “-mış”, “-dı”, “-di”, “-maz”, “-mez”, “-ar”, “-er”, “-an”, “-en” ekleri almış sıklıkla yazımı karıştırılan kelimeler:

Yanlış                           Doğru

Can kurtaran            Cankurtaran

Çalarsaat                   Çalar saat

Akar yakıt                  Akaryakıt

Vurdum duymaz   Vurdumduymaz

Koşaradım               Koşar adım

Okur yazar               Okuryazar

Miras yedi                Mirasyedi

Batı kökenli kelimelerde yazımı karıştırılan sözcükler

Batı kökenli kelimelerde yazımı karıştırılan sözcükler

Yanlış                     Doğru

Akrostij                   Akrostiş

Antıreman               Antrenman

Entellektüel             Entelektüel

İnsiyatif                   İnisiyatif

Döküman               Doküman

Orjinal                     Orijinal

Stajer                      Stajyer

Şovalye                  Şövalye

Sömestır                 Sömestir


Yazımı karıştırılan kelimeleri doğru yazmak Türkçe’ye verilen önemin bir göstergesi oluyor. Bununla birlikte yaşam boyu Türkçe yazım kurallarına hakim, profesyonel ve saygın metinler oluşturmaya yardımcı oluyor. Ayrıca sınavlarda öne geçmeni, Türkçe testlerinde daha yüksek puanlar almanı da sağlıyor. Bu sebeplerden ötürü sen de yazımı en çok karıştırılan kelimelerin doğrusunu öğrenerek hem sınavlarında öne geçebilir hem de yaşam boyu Türkçe yazım kurallarına hakim metinler yazabilirsin.

 

Benzer İçerikler