Doğayı Korumak için 3R Kuralı

  • 07.09.2022

Dünyadaki plansız nüfus artışı, hızlı gelişen teknoloji ve sanayileşme insan eliyle üretilmiş çeşitli atıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Tüketirken ortaya çıkardığımız bu atıkları en aza indirmek için kendi çevremizden başlayarak doğayı kurtarmaya yardım edebiliriz. Bu noktada doğayı korumak için 3R Kuralı, bize yardımcı olabilir. Peki bu 3R kuralı nedir? Gel birlikte bakalım.

3R Kuralı Nedir?

3R Kuralı Nedir?

Dünya nüfusunun hızla artması, sanayileşme, çarpık kentleşme ve teknolojinin sürekli gelişmesine ayak uydurmaya çalışan toplumlar doğanın hızla tükenmesine ve kirlenmesine sebep olur. Hayatı kolaylaştırmak için yapılan birçok şey aynı zamanda doğaya da zarar verebilir. Bilinçsizce kullanılan her su damlasının gelecekten çalındığını unutmamalısın. Her geçen gün daha çok tüketilen ve tüketebilmek için üretilen ihtiyaçlar için sınırlı kaynakları olan doğa da tüketilir. Tüketim çılgınlığının ortaya çıkardığı atıklar ise doğaya karışarak çevre kirliliğine ve ekosistemin zarar görmesine neden olur. 

Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 2,1 milyar ton atık üretilir. Bu çöplerin sadece yüzde 16’sı geri dönüştürülür. Geri dönüşümle kullanılmış olan atıklar, işlem görerek tekrar tüketicinin kullanımına sunulabilir. Greenpeace bu noktada dünya üzerinde geri dönüşüm oranını artırmak için 3R Kuralı oluşturulmuştur. Peki bu 3R kuralı nedir? 3R;  Reduce, Reuse and Recycle sözcüklerinin kısaltması olan azalt, yeniden kullan ve geri kazandır anlamına gelir. Aşırı tüketimin, iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmadır. 3R Kuralı çevre politikası ile kaynak kullanımını azaltmayı, tekrar kullanmayı ve geri dönüşümle doğaya tekrar kazandırmayı amaçlar.

  • Azalt (Reduce): Üretimde ele alınan kaynakları dikkatli kullanarak daha az atık ortaya çıkarmak olarak açıklanabilir. Üretilen atıkların yeniden kullanılabilir olmasını değerlendirmek, kullanılabilir olanları tekrar tekrar kullanmak azaltmak kuralın amaçlarındandır. Tüketmeyeceğin ürünleri almak yerine alışveriş listesi yaparak ihtiyaçların dışına çıkmazsan ambalaj atığını azalmış olursun. 
  • Yeniden Kullan (Reuse): Kullandığın her şeyi atmak yerine yeni kullanım alanı bularak israfı azaltabilirsin. Kullanılmayan kıyafetleri ihtiyacı olan kişilerle paylaşabilirsin. Eşyaların için ikinci bir kullanım amacı bularak “yeniden kullan” kuralı doğrultusunda değerlendirebilirsin. 
  • Geri Kazandır: Çöp olarak değerlendirilen atıkların kurtarılabilecek olanların ayrıştırılması yapılabilir. Yeni kaynakların kullanımını azaltan geri dönüşüm hammaddeleri yeniden kazanmayı sağlar. Geri dönüşümle sınırlı olan kaynakları kurtarırken çevreyi korumaya da yardımcı olabilirsin.

Sürdürülebilir Üretim Nedir?

Sürdürülebilir Üretim Nedir?

Sürdürülebilir üretim, ürününün değerinin ve kalitesinin korunması ya da ürün kalitesinin yükseltilmesi; üretim sırasında ise enerji tüketiminin, atık üretiminin ve ham madde kullanımının azaltılmasıdır. Doğada kaynaklar sınırlıdır ve bir gün tükeneceği bilinciyle gelecek nesiller için verimli kullanılması gerekir. Doğanın kendini yenileyebilmesine yardımcı olmak sürdürülebilir üretim için önemlidir. Bunun için sorumlu üretim ve tüketimle doğayı korumaya katkı sağlanmalıdır. Sürdürülebilir üretimle çevreyi, toprağı ve suyu korumaya yardımcı olabilirsin. 3R kuralını uygulayarak sen de doğayı korumaya başlayabilirsin.

Benzer İçerikler